Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Hemtjänst Vad äldre personer tycker om hemtjänsten

Vad äldre personer tycker om hemtjänsten

Enligt Socialstyrelsens rikstäckande undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” är äldre nöjda med hemtjänsten i sin helhet. De äldre känner sig respekterade och väl bemötta av personalen och de upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål. Områden som får sämre omdömen är information, social samvaro och aktiviteter.

​Enligt Socialstyrelsens rikstäckande undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” är äldre nöjda med hemtjänsten i sin helhet. De allra flesta är mycket nöjda med tryggheten i hemmet, vilket är en viktig kvalitetsfaktor eftersom många gärna vill bo kvar hemma. Bemötande och inflytande får också ett högt positivt omdöme.

De äldre känner sig respekterade och väl bemötta av personalen och de upplever att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål. De äldre litar på hemtjänstens personal och anser att personalen känner till vilken hjälp de behöver och att hjälpens omfattning motsvarar deras behov. Vidare anser de att hemtjänsten utförs på ett bra sätt, av omtänksam och professionell personal.

Områden som får sämre omdömen är information, social samvaro och aktiviteter. Det gäller framför allt informationen om ny personal, ändring av tider när hjälpen ska ges eller tider för besök hos läkare eller på sjukhus. Äldre är speciellt missnöjda med bristande möjligheter att komma ut när de vill.

I stora kommuner är de äldres omdöme om hemtjänsten mindre positivt i sin helhet, än i mellanstora och små kommuner. På kommunnivå finns det däremot påtagliga skillnader, både med avseende på hur nöjda de äldre är med hemtjänsten i sin helhet och med olika kvalitetsområden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Öppna jämförelser