Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Anhöriga

Hörselnedsättning påverkar också den drabbades omgivning. För att kommunicera med en person med hörselnedsättning måste man anstränga sig mer. Missförstånd och irritation kan uppstå och kan leda till att omgivningen drar sig undan.

​En hörselnedsättning påverkar inte bara den drabbades liv utan också anhöriga och närstående.

För att kunna kommunicera med en person som hör dåligt måste man anstränga sig mer. Det innebär att man behöver

  • tala högre, långsammare och tydligare
  • vända sig mot personen för att möjliggöra munavläsning
  • förflytta sig närmare i stället för att prata på avstånd, till exempel från ett angränsande rum.

Man är ofta osäker på om den som hör dåligt verkligen uppfattade budskapet, vilket kan leda till missförstånd och irritation. Därför händer det att människor i omgivningen drar sig för att försöka kommunicera mer än nödvändigt med dem som har dålig hörsel, vilket ytterligare bidrar till isoleringen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Organisationer & föreningar

 

Kunskapsguiden länkar till organisationer och föreningar som är aktuella för områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre.

Organisationer & föreningar​