Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Beskrivning

Hörselnedsättningen kommer ofta smygande över åren. Hörselnedsättning innebär svårigheter att ta till sig information och att kommunicera. Nedsatt hörsel kan leda till minskad utomhusaktivitet, sämre förmåga att klara vardagliga aktiviteter och sjuklighet.

​Hörselnedsättningar beror främst på förändringar i innerörat, hörselbanor och hjärnans hörselområde tillsammans med arvsanlag, sjukdomar och ”vardagsbuller” som drabbar hörselorganet.

Hörselnedsättningen kommer ofta smygande över åren. Hörselproblem kan också bero på vaxproppar, som är lätta att åtgärda.

Vanliga symtom vid nedsatt hörsel

Vanliga symtom vid hörselnedsättning är nedsatt stresstolerans, försämrad koncentrationsförmåga, minskad simultankapacitet och sömnstörningar.
Hörselnedsättning innebär svårigheter att ta till sig information och att kommunicera.

Nedsatt hörsel kan leda till minskad utomhusaktivitet, sämre förmåga att klara vardagliga aktiviteter och ökad risk för sjuklighet.

Risk för psykisk ohälsa

Hörselnedsättning leder lätt till osäkerhet och isolering som i sig är en risk för psykisk ohälsa. Hörselnedsättning kan leda till försämrad livskvalitet kopplad till isolering, minskad social aktivitet och känsla av utanförskap, vilket i sin tur leder till ökande förekomst av depressionssymtom.

Många undviker att umgås med andra människor eftersom det kan kännas besvärande att behöva be andra att upprepa vad de sagt. Det kan också vara krävande att försöka urskilja ord och meningar när många talar samtidigt.

Hörselnedsättning är ett kommunikationshinder och om den inte korrigeras med hörhjälpmedel kan det innebära stora problem för den enskilde. Flera studier visar på samband mellan okorrigerad hörselnedsättning och depression. Man har också funnit ett samband mellan hörselnedsättning och nedsatt förmåga att minnas, tänka och tolka sin omgivning. Demensutveckling verkar ske snabbare hos personer som också har nedsatt hörsel.

Tinnitus

Tinnitus, eller öronsus, förekommer ofta tillsammans med nedsatt hörsel. Det innebär att den drabbade upplever ljud som andra inte hör. Tinnitusljuden är mycket olika och kan variera från svaga, icke störande ljud till ljud som kan uppfattas som oerhört störande.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Organisationer & föreningar

 

Kunskapsguiden länkar till organisationer och föreningar som är aktuella för områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre.

Organisationer & föreningar​