Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Hjälpmedel

Den vanligaste åtgärden mot hörselnedsättning är att patienten får en hörapparat. Hörapparaten är ett bra hjälpmedel men ger inte fullgod hörsel. Förutom hörapparat finns andra hjälpmedel som kan förstärka ljudet i till exempel telefonen, TV:n och dörrsignalen.

​Den vanligaste åtgärden mot nedsatt hörsel är att patienten får en hörapparat som förstärker ljudet. Att kunna använda en hörapparat har stor betydelse. Det möjliggör ett aktivt liv.

En hörapparat eller annat hörhjälpmedel anpassas till den enskilda individens behov. Det kan behövas ett flertal besök hos en audionom för att anpassa en hörapparat. Både tid och tålamod behövs för att lära sig att använda hörhjälpmedel, att leva med sin hörselnedsättning och sina hörselrelaterade problem. Stödet från omgivningen är därför viktigt.

Utöver hörapparat bör patienten erbjudas fördjupad hörselrehabilitering. Hörselskada som kräver hörapparat innebär en livslång kontakt med hörselvården.

Hörapparaten är ett bra hjälpmedel men ger inte fullgod hörsel. Trots att en hörapparat anpassas väl till en person med hörselnedsättning, kan kommunikationsförmågan försämras, speciellt då det förekommer störande buller. Hörapparaten förändrar ljudbilden genom att den förstärker ljud som tidigare inte alls var hörbara. Den nya ljudbilden kan, i varierande utsträckning, upplevas som onaturlig och förvrängd.

Förutom hörselapparat kan följande hjälpmedel användas:

 • ringsignals-, linjetons- och svarsindikatorer
 • telefonförstärkare
 • anslutningsenheter till telenätet
 • hörtelefoner
 • anslutningsenheter till radio och TV
 • slingförstärkare
 • slingmottagare och slingor
 • transmissionssystem via radio (FM-system för närkommunikation)
 • IR-system (överför ljudet från mikrofoner till hörapparat med hjälp av infrarött ljus)
 • kommunikationsförstärkare
 • dörrsignaler och dörrsignalindikatorer
 • ljudindikatorer (inkl. elektroniska barnvakter, brandvarnare och väckarklockor)
 • kopplingshjälpmedel.

Rehabilitering vid hörselnedsättning på Vårdhandboken

På webbplatsen Vårdhandboken hittar du information om rehabilitering vid hörselnedsättning. Vårdhandboken vänder sig i första hand till dig som arbetar inom vård och omsorg, oavsett huvudman. På webbplatsen finns kliniska riktlinjer, metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.

Hörselnedsättning och rehabilitering på Vårdhandboken

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Organisationer & föreningar

 

Kunskapsguiden länkar till organisationer och föreningar som är aktuella för områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre.

Organisationer & föreningar​