Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Hörselnedsättning

Hörselnedsättning

Nedsatt hörsel är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna. De flesta med en hörselnedsättning har fått det som en följd av genetiska anlag, ålder eller att de har utsatts för buller. Hörselnedsättning leder lätt till osäkerhet och isolering som i sig är en riskfaktor för psykisk ohälsa.

 

​Hörselnedsättning är en av de vanligaste funktionsnedsättningarna i Sverige. De flesta blir hörselskadade i vuxen ålder framförallt till följd av genetiska anlag, ålder eller att de utsatts för buller.

Det är vanligt att en långsam försämring av hörseln startar i vuxen ålder. Det gör att den drabbade ofta inte märker av hörselnedsättningen förrän den är tydlig eller när omgivningen allt oftare reagerar negativt.

Andelen personer med hörselnedsättning ökar med stigande ålder. Av personerna som lever i särskilt boende har upp till 40 procent hörselnedsättning och ytterligare 15 procent svår hörselnedsättning. Det är vanligare bland män än bland kvinnor. Mer än två tredjedelar av de 90-åringar som i övrigt är friska har hörselnedsättning.

Hörselnedsättning leder lätt till osäkerhet och isolering som i sig är en riskfaktor för psykisk ohälsa. Många undviker att träffa folk eftersom det kan kännas besvärande att behöva be andra att upprepa vad de sagt. Det kan också vara krävande att försöka urskilja ord och meningar när många talar samtidigt.

Det finns risk att nedsatt hörsel leder till minskad utomhusaktivitet, sämre förmåga att klara vardagliga aktiviteter och en ökad risk för sjuklighet. Demensutveckling sker snabbare hos en person som också har en hörselnedsättning.

Den vanligaste åtgärden mot nedsatt hörsel är att patienten får en hörapparat som förstärker ljudet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Organisationer & föreningar

 

Kunskapsguiden länkar till organisationer och föreningar som är aktuella för områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre.

Organisationer & föreningar​