Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Filmer om IBIC

I Socialstyrelsens sex filmer om IBIC får du veta vad IBIC handlar om och höra om erfarenheter som några kommuner gjort i sitt arbete med ÄBIC och IBIC, och utveckling från ÄBIC till IBIC.

​Socialstyrelsens filmer om IBIC riktar sig till alla som är intresserade av att höra om erfarenheter som några kommuner gjort i sitt arbete med ÄBIC och IBIC och om utvecklingen från ÄBIC till IBIC. Filmerna är från IBIC lanseringskonferensen 2016.

Filmerna kan ses enskilt eller i grupp för inspiration och information och handlar om vad IBIC är, delaktighet i ICF, förändringsarbetet, genomförande, mål och uppföljning samt införandeprocessen.

1. Från ÄBIC till IBIC

Ann-Kristin Granberg, Maria Rude, Åsa Wassbäck, Erik Wessman och AnneMarie Danon från Socialstyrelsen beskriver utvecklingsarbetet från ÄBIC till IBIC och vilket stöd socialstyrelsen ger. Filmen är 13 minuter.

 

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

​2. ICF och delaktighet

Lena Talman, doktorand, och Kerstin Möller, MDr, resonerar kring begreppet delaktighet utifrån ICF:s områden aktiviteter och delaktighet. Filmen är 12 minuter. 

 

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

​3. Varför IBIC 

Johanna Andersson från Mönsterås kommun och Jenny Andersson från Salems kommun motiverar varför de valt att införa IBIC. Filmen är 5 minuter.

 

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

​4. Om genomförande 

Johan Hansson och Johan Sjöberg från Eskilstuna kommun pratar om hur IBIC påverkat utförarna och deras arbete. Filmen är 6 minuter.

 

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

​5. Om mål och uppföljning

Lena Thosteman, Emma Magnusson och Yvonne Bliander från Lunds kommun beskriver hur de arbetar med att sätta mål och följa upp individens behov. Filmen är 7 minuter. 

 

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

​6. Om införandet

Therese Lindén, Solveig Börjesson och Monica Strandeberg från Kungsbacka kommun pratar om hur de arbetat med att införa IBIC i sin kommun. Filmen är 8 minuter.

 

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Klassificering och koder
Lägesrapporter
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser
 

 Teman