Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Mat och näring Att främja goda matvanor

Att främja goda matvanor

Goda matvanor kan ha positiv inverkan på äldre personers hälsa. Många äldre har liten aptit och behöver äta ofta för att få i sig tillräckligt med energi och näringsämnen. För att främja ökad aptit bör äldre personer ha inflytande över sin måltidssituation – vad, när, hur och med vem de äter.

​Åldrandet innebär förändringar av bland annat näringsbehov, immunförsvar, smak, aptit och ätande, vilket gör att det krävs kunskap för att skapa goda, näringsriktiga och säkra måltider inom äldreomsorgen.

Maten kan medverka till upplevelsen av en trevlig social händelse och till njutningen av att äta gott och känna sig mätt. Den kan också ha en positiv inverkan på hälsan och den sjukdom man drabbats av.

Matvanorna förändras med åldern, exempelvis genom en förändrad livssituation där fler lever ensamma. Människors energibehov minskar oftast med åldern, vilket gör det ännu viktigare med en god balans mellan energi och näringsämnen. Precis som för befolkningen i stort är det viktigt för äldre personer med regelbundna och varierade måltider. Kosten bör innehålla mycket frukt, bär, rotfrukter och grönsaker, fisk och fiberrika livsmedel. Det är bra om kosten innehåller mindre av mättat fett, transfett, salt, tillsatt socker samt mat med högt energivärde och lite näring.

Det är mycket vanligt med undernäring bland äldre personer som får stöd av äldreomsorgen. Arbetet med måltider inom äldreomsorgen bör därför fokusera på att förebygga undernäring. De största riskerna för undernäring och undervikt löper ensamboende män och kvinnor, socioekonomiskt svaga grupper, äldre i särskilt boende, nyblivna änkor och änklingar och fysiskt och socialt inaktiva.

Eftersom många äldre personer har liten aptit behöver de äta ofta om de ska få i sig tillräckligt med energi och näringsämnen. Det innebär att det oftast behövs ordentlig frukost på morgonen, lagad mat två gånger om dagen och flera mellanmål utspridda över den vakna delen av dygnet. Äldre bör därför erbjudas sex måltider varje dag, uppdelade på tre huvudmåltider och tre mellanmål. Att sprida ut måltiderna över dygnet innebär också att se till att perioden mellan dagens sista måltid och följande dags frukost (nattfastan), inte blir för lång.

Mat och matvanor är mycket mer än enbart det näringsmässiga innehållet och sammansättningen. Det är till exempel viktigt med en stimulerande måltidsmiljö, där den äldre har inflytande och känner sig delaktig. Detta kan innebära att den enskilde får vara med när maten planeras, köps in och tillagas och att han eller hon får äta tillsammans med andra för att på så sätt få ta del av den sociala gemenskapen kring matbordet. Inflytande och delaktighet kan bidra till en känsla av självständighet, meningsfullhet och ökad livskvalitet.

Äldre har rätt till inflytande över maten och måltiderna. Omsorgspersonalen kan aktivt fråga efter, vara lyhörd för och anpassa maträtter och utformning av måltidsmiljö efter den äldres egen vilja. Omsorgspersonalen kan också hjälpa äldre personer att framföra sina synpunkter och önskemål till storkök och menyplanerare. ​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd