Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Kost och nutrition

Kost och nutrition

Att bli äldre innebär att kroppens funktioner försämras på flera sätt. Det kan påverka intaget av mat och näring. Anledningar till att äldre personer får dåligt med näring kan vara kroniska sjukdomar med aptitlöshet, avmagring och depression. Även upptaget av matens näring i tarmen försämras.

 

Att bli äldre innebär att kroppens funktioner försämras på flera sätt. Det kan påverka intaget av mat och näring. Bland annat blir ofta förmågan att känna törst och smak nedsatt. Man kan få svårare att hantera och få i sig mat och man kan få en sämre aptit. Även tarmens förmåga att ta upp näring försämras. Detta gör att matens egenskaper som smak, konsistens och näringstäthet ofta behöver vara annorlunda jämfört med när man var yngre.

Äldre personer har ofta ett ökat behov av vissa näringsämnen till exempel protein och vitamin D. Vissa näringsämnen kan vara svåra att få i sig i tillräcklig mängd om inte kosten är väl genomtänkt.

Anledningar till bristande näringstillstånd hos äldre kan vara kroniska sjukdomar med aptitlöshet, avmagring och depression. En fullvärdig kost är en förutsättning för att upprätthålla hälsan, inte minst som äldre.

Undernäring är resultatet av en process som startar när en persons näringsintag är mindre än behovet av näring; kroppens funktioner försämras och fett samt muskelmassan minskar. Undernäring ger fler och längre vårdtillfällen beroende på de komplikationer som undernäring medför.

Undernäring kan bland annat ge ett sämre immunförsvar, ökad risk för sår och frakturer, trötthet och nedstämdhet, påverkan på muskler och inre organ.

Näringsintaget bör vara så sammansatt att det tillgodoser det individuella och aktuella energi- och näringsbehovet. Oftast sjunker energibehovet hos den åldrande individen medan behovet av vissa näringsämnen höjs.

Mellan 200 000 och 250 000 äldre personer får dagligen någon form av stöd och hjälp med maten inom ramen för den offentliga vården och omsorgen. Hjälpen och stödet varierar. En del behöver få färdiglagad mat hemlevererad andra behöver vara delaktiga när maten planeras och tillagas i den enskildes hem.

Äldre personer med specifika sjukdomar och problem behöver närings- och konsistensanpassad kost. En del behöver hjälp med att få i sig maten då de på grund av sjukdom och funktionsnedsättning inte klarar att äta själva.

Måltidsupplevelser i hälso- och sjukvården

Det är inte bara matens innehåll och smak som påverkar hur man upplever en måltid. Många faktorer har betydelse, till exempel miljön där maten serveras, hur man blir bemött av den som serverar maten och hur maten presenteras på tallriken.

För att bidra till utvecklingen av måltiderna inom hälso- och sjukvården presenteras här exempel på hur olika landsting arbetar med måltidsupplevelser. Syftet är att inspirera sjukvårdshuvudmännen i arbetet med att servera god och näringsrik mat i en trivsam miljö.

Måltidsupplevelser i hälso- och sjukvården

Nutrition på Vårdhandboken

På webbplatsen Vårdhandboken hittar du information om nutrition. Vårdhandboken vänder sig i första hand till dig som arbetar inom vård och omsorg, oavsett huvudman. På webbplatsen finns kliniska riktlinjer, metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.

Nutrition – enteral på Vårdhandboken

På webbplatsen Vårdhandboken hittar du information om enteral nutrition. Vårdhandboken vänder sig i första hand till dig som arbetar inom vård och omsorg, oavsett huvudman. På webbplatsen finns kliniska riktlinjer, metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.
Nutrition – enteral på Vårdhandboken

Nutrition – parenteral på Vårdhandboken

På webbplatsen Vårdhandboken hittar du information om parenteral nutrition. Vårdhandboken vänder sig i första hand till dig som arbetar inom vård och omsorg, oavsett huvudman. På webbplatsen finns kliniska riktlinjer, metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.
Nutrition – parenteral på Vårdhandboken

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 

 

Matglädje i hemtjänsten från Socialstyrelsen Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

 

Film från Skånes universitetssjukhus om mat och måltidsupplevelser.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

Den viktiga maten på Skånes universitetssjukhus webbplats

​Poddavsnitt 31 om undernäring bland äldre – vården och omsorgens utmaningar

Många äldre personer löper risk för att bli undernärda och ofta är ensamheten det stora bekymret. Vilka utmaningar står vården och omsorgen inför vad gäller att förebygga undernäring? Lyssna på Johanna Törmä, legitimerad dietist och medicine doktor som arbetar som forskningssamordnare i Region Uppsala, Eddie Grahn, legitimerad dietist och koststrateg i Malmö stad, och Monica Pehrsson, legitimerad dietist och utredare på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens podd På djupet