Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Självmord och självmordsförsök

Självmord och självmordsförsök

Faktorer som påverkar självmordsrisken är exempelvis depressioner, missbruk, ångesttillstånd och ogynnsamma livshändelser. Det är viktigt att ta självmordsnära tankar på allvar. I många fall kan förebyggande vårdinsatser förhindra självmord. Självmord är vanligast bland män i sena ålderdomen.

 

Akut hjälp
Telefon: 112

Information och stöd
Självmordslinjen
Ring, mejla eller chatta.
Telefon: 90101
Vi har öppet dygnet runt.

Nationella hjälplinjen
Telefon: 020-22 00 60
13-22 alla dagar.

Om en person är i ett självmordsnära tillstånd ska man ta det på allvar, våga ställa frågor och erbjuda hjälp.

Ett självmord eller självmordsförsök föregås alltid av självmordsnära tankar. Man ska alltid ta signaler om självmordsavsikt på allvar. Faktorer som påverkar självmordsrisken är exempelvis depressioner, missbruk, ångesttillstånd och ogynnsamma livshändelser.

När en äldre person talar om att han eller hon inte vill leva längre kan det vara svårt att veta om personen har accepterat att han eller hon ska dö eller om det handlar om en depression. Oavsett vilket behöver personen prata om det just då. Att tala om döden hör till sorgearbetet inför livets slut.

Depression och ångestsyndrom medför en ökad risk för självmordshandlingar eller självmord. Personer som har försökt begå självmord har en klart ökad risk att försöka igen. Det är därför av yttersta vikt att ta hot, tankar och andra tecken på självmord på allvar.

För att förhindra självmord är det viktigt att ge rätt vård i rätt tid av underliggande psykiska störningar och missbruk eller beroende. Man bör också minska tillgången till dödliga medel och andra metoder för självmord.

Svårt få exakta siffror

Det är svårt att få fram exakta siffror över hur många självmord som varje år sker i Sverige. Det finns dödsfall med oklar avsikt - skadehändelser - som inte säkert kan klassas som självmord.

Årligen dör cirka 1 200 personer i självmord i Sverige. Utöver det finns ungefär 300 dödsfall där det inte går att avgöra att det faktiskt var ett självmord, men det kan handla om självmord. Om både grupperna inkluderas blir det alltså cirka 1 500 dödsfall per år.

Osäkert antal självmordsförsök

Det är osäkert hur många som gör självmordsförsök eftersom många av dem inte kommer under vård. Rimligtvis är det ungefär 20 000 per år i Sverige. Det är vanligast att kvinnor och ungdomar gör självmordsförsök.

Av de som gör självmordsförsök är det 10 procent som senare begår självmord. Därför ska man se självmordsförsök som en varningssignal och en riskfaktor för framtida självmord.

Äldres självmord är särskilt svåra att förutse. De kommer ofta oväntat och med våldsamma metoder. Bland unga människor kan det gå 30–40 självmordsförsök på varje självmord. Hos äldre är motsvarande siffra 2–4. Äldre använder oftare våldsamma metoder, som hängning och hopp från hög byggnad. Självmordsförsök är därför ett allvarligare varningstecken hos äldre.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser