Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Bemötande i socialtjänsten

Bemötande i socialtjänsten

Ett gott bemötande har avgörande betydelse för socialtjänstens kvalitet. Kontakten och dialogen med personer som söker stöd hos socialtjänsten ska bygga på respekt för människors lika värde, individens självbestämmande och integritet. Mötet mellan personalen och enskilda personer är avgörande för att skapa en förtroendefull relation.

 

Omslag till Äldreomsorgens nationella värdegrundÄldreomsorgens nationella värdegrund ​

Äldreomsorgens nationella värdegrund vänder sig till alla som arbetar i äldreomsorgen. Vägledningsmaterialet visar hur man kan arbeta med den nationella värdegrunden i praktiken.

Äldreomsorgens nationella värdegrund på Socialstyrelsens webbplats

I bemötandet tar framtiden form – romsk inkludering

Utbildningsmaterialet handlar om bemötande och inkluderande arbetssätt. Genom texter och reflektion ska materialet vara ett stöd för socialtjänstens personal i arbetet med romsk inkludering och främja utvecklingen av ett jämlikt samhälle. Det utgår från regeringens strategi för romsk inkludering.

​I bemötandet tar framtiden form – romsk inkludering

Vägar till ökad delaktighet – kunskapsstöd för socialtjänsten om arbete med stöd och service enligt LSS

Vägar till ökad delaktighet ger socialtjänsten stöd för ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete utifrån den enskildes tillfälle, förmåga och vilja till delaktighet.

Vägar till ökad delaktighet – kunskapsstöd för socialtjänsten om arbete med stöd och service enligt LSS

​Om bemötande i socialtjänsten

Ett gott bemötande har avgörande betydelse för socialtjänstens kvalitet. Kontakten och dialogen med personer som söker stöd hos socialtjänsten ska bygga på respekt för människors lika värde, individens självbestämmande och integritet. Mötet mellan personalen och enskilda personer är avgörande för att skapa en förtroendefull relation.

Om bemötande i socialtjänsten