Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Cancer Behandling

Behandling

Cancer behandlas oftast med kirurgi, strålbehandling och läkemedel eller med kombinationer av dessa behandlingar. Palliativ vård går ut på att lindra smärta och andra symtom samt att förbättra patientens livskvalitet och förlänga livet.

​Cancer behandlas oftast med kirurgi, strålbehandling och läkemedel, främst cellhämmande medel (cytostatika) och hormonpåverkande preparat, eller med kombinationer av dessa behandlingar. När avsikten med behandlingen är att bota patienten talar man om kurativt syftande behandling.

Cytostatika är en samlingsbeteckning på läkemedel som har förmåga att döda tumörceller och hämma deras tillväxt. Behandling med cytostatika kan bota flera cancertyper och lindra symtomen och förlänga livet vid ett stort antal cancerformer.

När avsikten är att lindra patientens smärta och andra symtom, då möjligheter till bot saknas, talar man om palliativ behandling. Målet med palliativ behandling är att förbättra patientens livskvalitet och förlänga överlevnaden. För den enskilde patienten kan de olika formerna av behandling övergå i varandra.

Vid vård i livets slutskede kvarstår målet att upprätthålla bästa möjliga livskvalitet för patient och närstående.

Cytostatika och cytotoxiska läkemedel på Vårdhandboken

På webbplatsen Vårdhandboken hittar du information om cytostatika och cytotoxiska läkemedel. Vårdhandboken vänder sig i första hand till dig som arbetar inom vård och omsorg, oavsett huvudman. På webbplatsen finns kliniska riktlinjer, metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.

Cytostatika, cytotoxiska läkemedel på Vårdhandboken

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Beslut om subvention av läkemedel
Klassificering och koder
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser