Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Bemötande

Kommunikationssvårigheter kan medföra att vård och omsorg har svårt att förstå vilka behov personer med demenssjukdom har. Individanpassad vård är framgångsrik och gör oroliga patienter lugnare. Personalen fokuserar på kunskaper om individerna istället för deras sjukdom.

​Hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan ha svårt att förstå och tolka de behov en person med demenssjukdom har. Samtidigt kan demenssjukdomen i sig medföra att personen inte alltid på ett bra sätt kan ge uttryck för sin vilja, sina behov och önskemål. Personen kan också ha svårt för att ta till sig information.

Det finns därför en risk för att hälso- och sjukvården och socialtjänsten inte upptäcker och tillgodoser behoven av vård och omsorg hos personer med demenssjukdom, särskilt i senare skeden av sjukdomen.

Individanpassad vård- och omsorg vid demenssjukdom

Individanpassad vård- och omsorg vid demenssjukdom kan öka personens integritet och trygghet. Personalen fokuserar på kunskap om individen istället för dennes sjukdom. Till hjälp har de bland annat levnadsberättelser som den enskilde och anhöriga har skrivit om personens intressen och liv. Med utgångspunkt i levnadsberättelsen kan personalen anpassa vården och omsorgen till personen.

​​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella Kvalitetsregister
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser