Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Demenssjukdomar

Demenssjukdomar

Demenssjukdomar finns i olika former. Gemensamt för demenssjukdomarna är försämrat minne, nedsatt tankeförmåga och nedsatt förmåga att tolka sin omgivning. All vård och omsorg vid demenssjukdom bör bygga på ett personcentrerat förhållningssätt.

 

​Ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom

Socialstyrelsens modell för standardiserat insatsförlopp efter diagnosticering av demenssjukdom syftar till att ge hälso- och sjukvården och socialtjänsten stöd för samverkan och ett systematiskt arbetssätt kring personer med demenssjukdom.

Ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom på Socialstyrelsens webbplats (pdf)

​Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom ger rekommendationer om åtgärder vid vård och omsorg av personer med demenssjukdom.

Riktlinjerna är ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas.

​Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom på Socialstyrelsens webbplats Rekommendationer och indikatorer

Demens ABC

Demens ABC är en webbutbildning som vill motivera dig till att tänka och arbeta personcentrerat, det vill säga se människan bakom sjukdomen och låta denna bild påverka den vård och omsorg du ger.

Demens ABC är baserad på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Demens ABC

Demens ABC plus

Demens ABC plus är ett paket med sex webbutbildningar som vänder sig till olika målgrupper - anhöriga, biståndshandläggare, hemtjänst, primärvård, särskilt boende och sjukhus.

Utbildningarna syftar bland annat till att sprida kunskap och erfarenhet om hur man genom god vård och omsorg kan minimera användningen av lugnande läkemedel och tvingande skyddsåtgärder.

Demens ABC plus

" "”Välfärdsteknik handlar inte om teknik utan om människor” – tekniksprång i nordisk demensvård

Nya hjälpmedel som växer fram skapar nya frågor för nordiska kommuners arbete med demensomsorg. Det handlar om ekonomiska, teknologiska och etiska frågor. Samtidigt kan teknologin vara ett sätt att minska trycket på välfärden och få resurser över till förbättrad service för personer med demens.

Nordens välfärdscenter vill inspirera praktiker och beslutsfattare på kommunal och nationell nivå genom att låta olika nordiska röster komma till tals om frågor som väcks kring välfärdsteknologi. Vilka hjälpmedel finns? Hur jobbar en kommun som aktivt implementerat ny teknik? Vilka etiska utmaningar kan dyka upp?

​”Välfärdsteknik handlar inte om teknik utan om människor” – tekniksprång i nordisk demensvård på NVC:s webbplats

" "Vad är demens?

Personer med intellektuell funktionsnedsättning, och särskilt Downs syndrom, drabbas oftare än andra av demenssjukdom redan i 50-årsåldern. Webbplatsen Vad är demens? ger lättläst information om demenssjukdomar riktad till personer med kognitiv funktionsnedsättning. Webbplatsen är framtagen av Nordens välfärdscenter.

Webbplatsen Vad är demens?

En nationell strategi för demenssjukdom – underlag och förslag till prioriterade insatser till 2022En nationell strategi för demenssjukdom

Vilka problem finns i dagens vård och omsorg för personer med demenssjukdom, och hur kan vi lösa dem? Hur vill vi att morgondagens vård och omsorg ska se ut?

En nationell strategi för demenssjukdom beskriver läget 2017 och förslag till prioriterade insatser till 2022.

En nationell strategi för demenssjukdom – underlag och förslag till prioriterade insatser till 2022

Lyssna på poddavsnitt 28 om framtida utmaningar för vården och omsorgen om personer med demenssjukdom

​Varje dag insjuknar närmare 70 personer i en demenssjukdom och cirka var femte person över 80 år får en demenssjukdom. Idag lever 160 000 personer med sjukdomen och 2050 kommer den siffran vara det dubbla. Vilka utmaningar står vården och omsorgen inför? Och vad innebär detta för samhället? Lyssna på Frida Nobel, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen och specialistläkare i geriatrik som pratar om vilka övergripande områden som har lyfts i vårt underlag till demensstrategi och förslagen till prioriterade insatser.

På djupet – en podd från Socialstyrelsen

Demenspodden från DemenscentrumDemenspodden

Demenspodden är Svenskt Demenscentrums poddcast.

Demenspodden på Demenscentrums webbplats