Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Fallolyckor Förebyggande åtgärder

Förebyggande åtgärder

Äldre personer kan förebygga fallolyckor med enkla balansövningar och styrketräning, hälsosamma matvanor och genom att ha koll på sina läkemedel. Vid behov bör äldre personer erbjudas en fallriskbedömning.

Äldre personer som är i kontakt med hälso- och sjukvården bör regelbundet bli tillfrågade om de har fallit det senaste året. De bör också tillfrågas om hur ofta de har fallit, i vilket sammanhang det skett och på vilket sätt de fallit.

Äldre personer som har fallit eller som bedöms vara i riskzonen för fall bör erbjudas undersökning av bland annat balans- och gångförmåga. Det bör även göras en bedömning avseende förmågan att tillgodogöra sig styrke- och balansförbättrande övningar.

Fallriskbedömning

Äldre personer som söker vård på grund av ett fall, har fallit under det senaste året eller har balanssvårigheter bör erbjudas en fallriskbedömning. Denna bedömning bör utföras av en specialist.
Fallriskbedömningen kan omfatta
 • kartläggning av fallhistoria
 • översyn av medicinering
 • undersökning av hjärtat
 • neurologisk undersökning.

Fallriskbedömningen kan också omfatta undersökning av

 • balans och rörlighet
 • muskelsvaghet
 • risk för benskörhet
 • den äldre personens uppfattade funktionella förmåga och fallrädsla
 • synförmåga
 • kognitiv förmåga
 • urininkontinens
 • faror i hemmet.

Förebygg med rätt balans i mat, motion och mediciner

Fallolyckor hos äldre personer kan förebyggas i vardagen med
 • hälsosamma matvanor
 • enkla balansövningar och styrketräning
 • genom att de har koll på sina läkemedel.

Film med tips och råd för att minska risken för fallolyckor, från Socialstyrelsen.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Klassificering och koder
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella Kvalitetsregister
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar

​Fallprevention på Vårdhandboken

På webbplatsen Vårdhandboken hittar du information om fallprevention. Webbplatsen innehåller kliniska riktlinjer, metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.

Fallprevention på Vårdhandboken