Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Frontallobsdemens

Frontallobsdemens

Frontallobsdemens kallas också pannlobsdemens. Sjukdomen kännetecknas av att hjärnskadan framför allt sitter i främre delen av hjärnan i pannloberna. Frontallobsdemens drabbar ungefär 5 procent av de personer som har en demenssjukdom i Sverige.

 

​Frontallobsdemens kallas också pannlobsdemens. Sjukdomen kännetecknas av att hjärnskadan framför allt sitter i främre delen av hjärnan i pannloberna.

Frontallobsdemens kan vara orsakad av olika sjukdomar.  Frontallobsdemens drabbar ungefär 5 procent av de personer som har en demenssjukdom.

Sjukdomen börjar i regel i 50-60 års ålder men kan börja betydligt tidigare. Sjukdomsförloppet är smygande och kännetecknas av tydliga förändringar i personligheten.

Tecken vid frontallobsdemens är:

  • distanslöshet
  • förändrat socialt uppförande
  • svårigheter i relationer
  • känslomässig känslighet
  • likgiltighet.

Något senare påverkas även förmågan till abstrakt tänkande och problemlösning.

Det finns idag ingen medicinsk behandling mot frontallobsdemens. Behandlingen utgörs av allmänt omhändertagande och stöd från personal med speciellt kunnande om denna sjukdom samt medicinsk behandling av symtom som depression, aggressivitet och oro.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Organisationer & föreningar

 

Kunskapsguiden länkar till organisationer och föreningar som är aktuella för områdena psykisk ohälsa och vård och omsorg om äldre.

Organisationer & föreningar​