Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Äldre personers hälsa

Äldre personers hälsa

Andelen äldre personer i befolkningen ökar och fler når hög ålder. Ju äldre vi blir, desto större är risken att vi blir sjuka. Antalet personer med många samtidiga sjukdomar blir allt fler. Hälsofrämjande och förebyggande insatser genom hela livet, även upp i höga åldrar, har positiva effekter på hälsan och livskvaliteten hos äldre personer.

 

Andelen äldre i Sverige ökar och fler når hög ålder. Ju äldre vi blir, desto större är risken att vi blir sjuka. Antalet personer med många samtidiga sjukdomar blir allt fler.

Det är vanligt att äldre drabbas av de vanliga folksjukdomarna hjärtsjukdom, demens, psykisk ohälsa, diabetes, cancer, rörelsehinder och värk. Äldre har ett svagt immunförsvar och därför drabbas de hårdare av dessa sjukdomar. Den vanligaste dödsorsaken hos både män och kvinnor är hjärtsjukdom.  Med stigande ålder ökar även risken för att drabbas av demenssjukdom.

Hälsofrämjande och förebyggande insatser genom hela livet, även upp i höga åldrar, har positiva effekter på hälsan och livskvaliteten hos äldre personer. Inte bara fysisk aktivitet har betydelse utan också mental och social aktivitet.

Det finns fyra områden som är speciellt viktiga för att äldre personer ska må bra:

  • social gemenskap
  • delaktighet och meningsfullhet, att känna sig behövd
  • fysisk aktivitet
  • bra matvanor.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Öppna jämförelser

Omslag Leva livetLeva livet – Att åldras med hiv

Boken innehåller intervjuer med 29 äldre personer som lever med hiv. Deras starka livsberättelser är sinsemellan olika, men just genom att de skiljer sig åt visar de tillammans på det vardagliga med hiv.

Leva livet – Att åldras med hiv på hiv-Sveriges webbplats

Hiv-Sveriges webbplats Leva Livet – Att åldras med hiv