Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Äldre personers hälsa Äldre personers hälsa – främja god hälsa

Äldre personers hälsa – främja god hälsa

Var tredje svensk kommer att vara över 60 år 2025. Kostnaderna för äldreomsorgen kommer att öka. Hälsofrämjande insatser förlänger livet och ökar livskvaliteten. Alla äldre har inte lika goda möjligheter till god hälsa.

​Var tredje svensk kommer att vara över 60 år 2025. Även medellivslängden ökar och beräknas vara över 83 år 2050. Idag har varannan svensk över 75 år nedsatt funktion inom ett eller flera områden.

Ett gott åldrande förbättrar och förlänger livet

Det är aldrig för sent att satsa på god hälsa eftersom hälsofrämjande insatser både förlänger livet och ökar livskvaliteten.

Hälsan är ojämnt fördelad

Den svenska folkhälsopolitikens övergripande mål är att ”skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. Alla äldre har dock inte lika goda möjligheter till god hälsa. För att skapa förutsättningar för jämlik hälsa bör de med störst ohälsa prioriteras.

Äldre människor är värdefulla för samhället

Många äldre lever ett mycket meningsfullt liv och är en resurs för samhället. De bidrar till samhällets utveckling. Äldre arbetar mot betalning, som volontärer eller ideellt i organisationer och föreningar. De tar hand om familjemedlemmar och vänner. Åldersdiskriminering är förbjuden i viss EU-lagstiftning, men tillämpning och utbildning inom området behövs.

Det är aldrig för sent att främja god hälsa

Hälsofrämjande insatser förlänger människors liv och förbättrar deras livskvalitet och kan genomföras även bland mycket gamla människor. Trots detta utesluts äldre människor från att delta i många hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Jämlikhet i hälsa

Hälsofrämjande strategier och aktiviteter bör sträva efter att bekämpa ojämlikhet i hälsa. Jämlikhet i hälsa innebär att äldre inte får diskrimineras på grund av ålder.

Självbestämmande

Rätten att bestämma över sig själv är avgörande för mänsklig värdighet och integritet genom hela livet. Alla individer måste ha möjlighet till utveckling och rätt att delta i beslut som rör dem själva.

Äldre är olika

Äldre personer har olika intressen och behov. Hänsyn måste tas till skillnader när det gäller kön, ålder, kultur, etnicitet, sexuell läggning, hälsostatus, funktionshinder och socioekonomisk status. Man får heller inte glömma bort generationsklyftorna bland äldre personer. Det är flera generationer mellan personer som är 50 år och dem som är över 100 år gamla.

Det är lönsamt att investera i äldres hälsa

Kostnaderna för äldreomsorgen kommer att öka. Det finns därför mycket att vinna på sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Statistik och uppföljningar
Öppna jämförelser

Omslag Leva livetLeva livet – Att åldras med hiv

Boken innehåller intervjuer med 29 äldre personer som lever med hiv. Deras starka livsberättelser är sinsemellan olika, men just genom att de skiljer sig åt visar de tillammans på det vardagliga med hiv.

Leva livet – Att åldras med hiv på hiv-Sveriges webbplats