Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Läkemedel Grunderna för god läkemedelsbehandling

Grunderna för god läkemedelsbehandling

Det är viktigt att undvika onödig läkemedelsbehandling, att väga risken för biverkningar mot den förväntade effekten och att utvärdera effekten av nyinsatt medicinering. Det är också viktigt att när ett nytt läkemedel behöver ordineras, ställa sig frågan om något annat kan tas bort.

Läkemedelsboken

Läkemedelsboken innehåller producentoberoende information om läkemedelsbehandling vid vanliga sjukdomstillstånd.

Läkemedelsboken

​Beslut om subvention av läkemedel

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, prövar och fattar beslut om vilka läkemedel som ska vara subventionerade och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslut om subvention av läkemedel på Kunskapsguiden

​Grunderna för god läkemedelsbehandling innebär att onödig läkemedelsbehandling bör undvikas. Ibland kan sjukdomar behandlas med annat än läkemedel. När ett nytt läkemedel behöver ordineras, bör man ställa sig frågan om något annat kan tas bort.

Det kan vara bra att överväga i vilken mån läkemedelsbehandlingen kan bli framgångsrik, det vill säga patientens förmåga till följsamhet, att förstå information, behov av hjälp med dosering och intag.

Beakta den äldres livskvalitet och väg risken för biverkningar mot den förväntade effekten av behandlingen. Man måste också ta hänsyn till om patienten har flera sjukdomar och vilken medicin patienten tagit tidigare. Det finns ökad risk för biverkningar hos äldre. Därför bör man överväga om symtom kan vara biverkningar av ett läkemedel, bland annat för att undvika att ordinera ytterligare läkemedel för att behandla en läkemedelsbiverkning.

Ett sätt att uppnå god läkemedelsbehandling är att starta med låg dos och sedan försiktigt höja dosen. Det kan också vara en fördel att dokumentera läkemedelsbehandlingens kännetecken, mål, längd och tidpunkt för uppföljning. Effekten av nyinsatt medicinering bör utvärderas. Framförallt hos äldre bör man mäta njurfunktionen.

Informationen om aktuell läkemedelsordination till patienten bör vara skriftlig och tydligt läsbar. Den bör ges vid varje läkarbesök eller utskrivning från sjukhus, utöver muntlig information. Informationen kan behöva följas upp.

 

​Läkemedelsupplysningen – en upplysningstjänst för allmänheten

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om mediciner – hur de fungerar, hur du ska ta dem och förvara dem. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Telefonnummer: 0771-46 70 10

Läkemedelsupplysningen på Läkemedelsverkets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser

​Rapportera biverkningar

Du kan rapportera biverkningar av läkemedel och naturläkemedel till Läkemedelsverket elektroniskt.