Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Läkemedel Biverkningar

Biverkningar

En ganska stor del av de akuta sjukhusinläggningarna av äldre beror på läkemedelsbiverkningar. Sjukhusinläggningarna beror oftast på biverkningar som kan leda till svimning, magblödning, fallolycka eller förvirringstillstånd.

Läkemedelsboken

Läkemedelsboken innehåller producentoberoende information om läkemedelsbehandling vid vanliga sjukdomstillstånd.

Läkemedelsboken

​Biverkningar från läkemedel är orsak till 10-20 procent av de akuta sjukhusinläggningarna av äldre i Sverige. Biverkningar av läkemedel orsakas oftast av läkemedel avsedda för behandling av hjärt- och kärlsjukdomar, urindrivande medel, diabetesmedel i tablettform och blodförtunnande läkemedel. Läkemedelsbiverkningar kan vara svimning, magblödning, fallolycka eller förvirringstillstånd.

Vissa biverkningar upptäcks inte. De liknar och misstolkas som sjukdomssymtom eller tecken på åldrande. En del äldre har svårt att förklara sina besvär.

Det är viktigt att behandlande läkare känner till de mediciner en patient använder och hur de doseras. Patienter ska också berätta om de använder receptfria mediciner och naturläkemedel. Det är också viktigt att patienter berättar om de har symtom som kan vara tecken på läkemedelsbiverkningar.

Som vårdgivare, vård- och omsorgspersonal, anhörig eller patient är det bra att vara särskilt uppmärksam på symtom som

 • trötthet
 • minnesstörningar, förvirring
 • stelhet
 • oro i kroppen
 • yrsel, ostadighetskänsla, svimning
 • fall
 • muntorrhet
 • magbesvär, magsmärtor, illamående
 • förstoppning
 • urinträngningar eller svårigheter att kiss
 • blodtrycksfall.
Beslut om subvention av läkemedel
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, prövar och fattar beslut om vilka läkemedel som ska vara subventionerade och ingå i högkostnadsskyddet.
Läkemedelsupplysningen – en upplysningstjänst för allmänheten
Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om mediciner – hur de fungerar, hur du ska ta dem och förvara dem. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.
Telefonnummer: 0771-46 70 10
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser
Rapportera biverkningar

Du kan rapportera biverkningar av läkemedel och naturläkemedel till Läkemedelsverket elektroniskt.

Rapportera biverkningar på Läkemedelsverkets webbplats