Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Läkemedel Läkemedelsanvändningen hos äldre personer

Läkemedelsanvändningen hos äldre personer

Förskrivningen av läkemedel till personer som är 75 år och äldre har ökat. Många äldre använder 8-10 olika läkemedel. Det är viktigt att rätt läkemedel används och att behandlingen följs upp och omprövas regelbundet.

Läkemedelsboken

Läkemedelsboken innehåller producentoberoende information om läkemedelsbehandling vid vanliga sjukdomstillstånd.

Läkemedelsboken

​Förskrivningen av läkemedel till personer som är 75 år och äldre har ökat med ungefär 70 procent de senaste 20 åren. I de särskilda boendeformerna har varje person i genomsnitt 8-10 olika läkemedel. I ordinärt boende är användningen lika stor bland äldre med flera hälsoproblem.

Att läkemedelsanvändningen är så stor bland äldre beror bland annat på

  • att nya läkemedel introducerats
  • oregelbunden kontakt med läkare
  • avsaknad av gemensam läkemedelslista
  • bristande dokumentation av läkemedelsordinationer
  • brist på rutiner för uppföljning och omprövning
  • brister när det gäller vilka läkemedel som används, hur de används, doseras och kombineras.

Många äldre har flera sjukdomar och besvär vilket medför att de behöver ta många läkemedel samtidigt. Riskerna för biverkningar och läkemedelsproblem ökar i och med detta. Det är viktigt att rätt läkemedel används och att behandlingen följs upp och omprövas regelbundet.

Läkemedelsupplysningen – en upplysningstjänst för allmänheten
Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om mediciner – hur de fungerar, hur du ska ta dem och förvara dem. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.
Telefonnummer: 0771-46 70 10

​Beslut om subvention av läkemedel

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, prövar och fattar beslut om vilka läkemedel som ska vara subventionerade och ingå i högkostnadsskyddet.

Beslut om subvention av läkemedel på Kunskapsguiden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Meddelandeblad
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Statistik och uppföljningar
Systematiska översikter och kartläggningar
Öppna jämförelser
Rapportera biverkningar

Du kan rapportera biverkningar av läkemedel och naturläkemedel till Läkemedelsverket elektroniskt.

Rapportera biverkningar på Läkemedelsverkets webbplats