Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Lokala värdighetsgarantier Intervju – Borgholm satte upp garantier gjorda för att mätas

Intervju – Borgholm satte upp garantier gjorda för att mätas

– Vi gick från ganska storslagna och abstrakta idéer, till väldigt konkreta och jordnära garantier. Vi har lärt oss att det är bäst att utgå från våra egna ”flaskhalsar” – de stopp i systemet och utmaningar som är viktigast för just vår kommun säger Yvonne Berneke, socialt ansvarig samordnare, SAS, inom Borgholms kommun.

Yvonne Berneke
​Yvonne Berneke

​Det var en lång men lärorik process för de ansvariga i Borgholm kommun att utveckla de lokala värdighetsgarantierna.

Yvonne Bernekes tjänst är en relativt ny företeelse som kan jämföras med Medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS, men inriktad mot den sociala verksamheten. Hon är knuten till den två år gamla Kvalitetsenheten och hennes roll är att stötta socialförvaltningen i kvalitetsfrågor.

– Det kan ju vara ganska svårt att mäta ett begrepp som är så abstrakt som kvalitet. Därför arbetar vi mycket med att formulera olika kvalitetsmått där vi också på en gång sätter upp mätbara mål, säger Yvonne Berneke. Hon citerar från den gamla boklassikern Alice i underlandet, av Lewis Carroll:
– Kan du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag skall gå härifrån. sa Alice
– Det beror en hel del på vart du vill komma. svarade katten
– Jag bryr mig inte särskilt mycket om vart jag kommer.
– Då spelar det inte så stor roll vilken väg du tar.

– Så redan när vi formulerar ett problem vi vill förbättra, bestämmer vi också hur vi ska kunna mäta eller se att vi sedan har löst det, säger Yvonne Berneke.

Från stort och abstrakt till tydligt och konkret

Borgholms kommun fick stimulansbidrag 2011 från Socialstyrelsen för att ta fram en plan för värdighetsgarantierna. Men arbetet gick något i stå under ett år. Yvonne Berneke tror sig kunna se några anledningar till detta, men hon understryker också att det har varit viktiga moment som ingått i läroprocessen:

  • Uppdraget från Socialstyrelsen var till en början ganska otydligt och abstrakt.
  • Det var ont om tid för att kunna förankra idéerna om värdighetsgarantierna.
  • Enbart en person i kommunen arbetade med uppdraget, i motsats till idag där man arbetar med arbets- och remissgrupper.
  • Man ”översatte” inte uppdraget till de vardagliga problemen.

Värdighetsgarantin något enkelt, konkret och mätbart

Yvonne Berneke berättar att det var till stor hjälp när Socialstyrelsen i början av 2013 skickade ut mer tydliga och konkreta exempel på föreslagna garantier från olika kommuner som hade blivit godkända, alternativt icke godkända. Och då gjorde Borgholms kommun också en nystart med projektet i och med en ny ledning, och man hade nyligen startat kvalitetsenheten.

– Det blev mycket tydligare för oss som arbetade med frågorna, att en värdighetsgaranti skulle vara något som inte redan var utlovat enlig socialtjänstlagen, men som ändå var ett enkelt, konkret och mätbart mål, säger Yvonne Berneke.

Genomförandeplanen en nyckel till värdighetsgarantierna

Man bestämde att genomförandeplanen, som ska göras för varje brukare med behov av stöd, skulle vara central i utvecklingen av de lokala värdighetsgarantierna.

– Vi arbetar mycket med det sociala innehållet – ”hur skapar man meningsfullhet i vardagen?” – som är en värdegrundsfråga oavsett om man är äldre eller funktionsnedsatt.

– Genomförandeplanen är egentligen ”brukarens röst” och som ska berätta hur han eller hon ”vill ha det.” 

”Flaskhalsarna” blev ledtrådar till garantierna

Yvonne Berneke och en kollega från kvalitetsenheten började arbeta tillsammans med sex undersköterskor, som var knutna till en äldreomsorgsenhet. Tillsammans började de planera och strukturera för hur man skulle kunna arbeta mer strukturerat med genomförandeplanen i hela kommunen. Då började man också diskutera hur man särskilt i äldreomsorgen kunde koppla ihop dessa med lokala värdighetsgarantier.

– Vi gjorde en processkartläggning för framtagandet av och arbetet med en genomförandeplan, säger Yvonne Berneke. Vi ville identifiera hur flödet ser ut och var ”flaskhalsarna” sitter, det vill säga var det brukar bli problem. 

Utifrån de ”flaskhalsarna” började man formulera de viktigaste värdighetsgarantierna.

Ett exempel är Borgholm kommuns första värdighetsgaranti: ”Borgholms Kommun garanterar att brukare inom hemtjänst och/eller särskilt boende har fått en genomförandeplan upprättad senast två veckor efter att verkställighet inletts.”

– Det var en ”flaskhals” att det dröjde innan genomförandeplanen blev upprättad i vissa fall, berättar Yvonne Berneke.

Förankring och kommunikation viktig

En viktig del i helheten för Yvonne Berneke och hennes kollegor var att förankra och motivera de lokala värdighetsgarantierna bland både personal och bland brukare och anhöriga. Man producerade en enkel broschyr i mitten av 2013 där man presenterade de tre första värdighetsgarantierna, och syftet med dessa. Där kunde brukaren eller anhöriga också hitta respektive enhetschef för eventuella fler frågor.

2014 producerade man en ny broschyr med ytterligare tre värdighetsgarantier och med ett mer utförligt formulerat syfte.

– Det var också viktigt att personalen skulle förstå vad satsningen och garantierna innebar, så att de inte behövde formulera egna beskrivningar, säger Yvonne Berneke.

Nu arbetar Yvonne Berneke med att följa upp hur garantierna har nått fram till brukare och anhöriga och om brukarna har märkt någon skillnad.

– Om man är ovan med att jobba med uppföljning, kan det kännas som stort och kanske oövervinneligt att följa upp. Men egentligen är det ganska enkelt för det handlar om tre frågeställningar – först frågar man sig ”Vad vill vi och hur ska vi göra?”. ”Andra frågan är ”Hur ser det ut när vi är framme – vad har vi för mål?”. Och tredje frågan, som handlar om uppföljningen, är ”Hur lyckades vi och hur går vi vidare?”.

Borgholms kommuns webbplats

Folder om lokala värdighetsgarantier i Borgholms kommun

Ansökan om prestationsersättning för arbete med lokala värdighetsgarantier

På Socialstyrelsens webbplats finns exempel på hur ansökningar om prestationsersättning för arbete med lokala värdighetsgarnatier och uppföljningsplaner kan se ut.

Exempel på ansökningar och uppföljningsplaner på Socialstyrelsens webbplats


 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 

Film om processen med att arbeta med lokala värdighetsgarantier, från Socialstyrelsen.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

 Film om resultat av lokala värdighetsgarantier, från Socialstyrelsen.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

 Film om hur man kan fortsätta arbetet med lokala värdighetsgarantier, från Socialstyrelsen.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.