Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Lokala värdighetsgarantier Intervju – I Västerås fokuserar man på den unika individen

Intervju – I Västerås fokuserar man på den unika individen

– Det är viktigt att man utgår från den unika individens behov, och inte ser de äldre som en homogen grupp. Det är en av de viktigaste synpunkterna i referensgruppernas arbete som projektledaren Linnea Norrvik sammanfattar för arbetet med de lokala värdighetsgarantierna i Västerås.

Linnea Norrvik
​Linnea Norrvik

​Linnea Norrvik har arbetat med de lokala värdighetsgarantierna i Västerås sedan början av 2012.  Eftersom man då ville försäkra sig om att förankra den nationella värdegrunden i Västerås kommun, fick alla chefer gå en heldagsutbildning om den nationella värdegrunden.

Linnea Norrvik satte ihop ett antal referensgrupper för att ta fram lokala värdighetsgarantier. Två av grupperna bestod av äldre personer – dels de med hemtjänst och dels de som bor på särskilt boende. Ytterligare referensgrupper var med anhöriga och personal.

– Det har varit viktigt att få med alla i arbetet – inte minst anhörighetsgruppen, säger Linnea Norrvik när hon ska sammanfatta några av sina viktigaste erfarenheter från sitt arbete med den nationella värdegrunden och Västerås lokala värdighetsgarantier.

– Det har varit intressant att få dela de olika gruppernas perspektiv. De äldres synpunkter har vägt tyngst i framtagandet av garantier, medan grupperna med anhöriga och personal har gett en nyanserad bild av vad som är möjligt att garantera.

Namnskyltar viktiga för demenshandikappade

En av de lokala värdighetsgarantierna i Västerås är att all personal ska bära namnbricka och bara kring denna garanti har Linnea Norrvik två viktiga erfarenheter.

– I dialogen med intresseorganisationer har det blivit extra tydligt att det kan vara särskilt viktigt för personer med demenshandikapp att personalen bär namnskylt. Den andra erfarenheten är att vi måste vara noggranna i formuleringarna av garantierna. Vi har tänkt men inte skrivit in i garantin, att personalen måste ha både för- och efternamn på sin bricka, utan bara formulerat det som att det är nödvändigt att ha med ”namn”.

– Allt eftersom arbetet med de lokala garantierna har fortsatt, har det blivit allt tydligare att själva formuleringarna av garantierna är viktiga. Det handlar om att vara tydlig med formuleringarna och att inte utgå från att det finns ”självklarheter”.

Uppföljning med bland annat stickprov och kontaktcenter

Västerås kommuns uppföljning av de lokala värdighetsgarantierna har varierat beroende på garanti. Dels frågar man brukarna i vissa frågor om de upplever att garantierna uppföljts.

– Vi har en brukarenkät som vi skickar ut årligen, säger Linnea Norrvik.

– Där kommer vi i år att ställa någon fråga kring värdighetsgarantierna. Sedan ligger det i sakens natur att vi inte kan ställa vissa frågor.  Till exempel garanterar vi att alla våra brukare, även om de enbart får hjälp med städning, ska få en uppdatering av sin genomförandeplan varje år. Då är det ju inte rimligt att brukarna ska hålla reda på när det senast skedde. Däremot gör vi stickprov inom den garantin liksom med namnskyltarna.

Ekonomisk kompensation oviktigt när garanti inte uppfylls

Linnea Norrvik berättar att Västerås kommun har skickat ut information om de lokala värdighetsgarantierna.

– Där finns ett telefonnummer till ett kontaktcenter där man som brukare eller anhöriga kan påpeka om någon av garantierna inte har uppfyllts. Men vi har också sagt att i första hand ska man vända sig till personal eller närmast ansvarig chef, därför att de är de som kan lösa problemet direkt.

Man har också inom kommunen diskuterat i referensgrupperna vad som ska hända ifall Västerås inte har uppfyllt en garanti.

– Ersättning i form av pengar har inte varit så viktiga utan det var viktigt att vi skulle se till att det inte inträffade igen. Därför har vi också som garanti att ansvarig chef antingen muntligen eller skriftligen ska förklara varför detta har inträffat och vad man ska göra för att det inte ska hända igen.

Västerås stads webbplats

Broschyr om lokala värdighetsgarantier på Västerås stads webbplats

Värdegrundsbloggen om de lokala värdighetsgarantierna i Västerås stad

Ansökan om prestationsersättning för arbete med lokala värdighetsgarantier

På Socialstyrelsens webbplats finns exempel på hur ansökningar om prestationsersättning för arbete med lokala värdighetsgarnatier och uppföljningsplaner kan se ut.

Exempel på ansökningar och uppföljningsplaner på Socialstyrelsens webbplats

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 

Film om processen med att arbeta med lokala värdighetsgarantier, från Socialstyrelsen.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

 Film om resultat av lokala värdighetsgarantier, från Socialstyrelsen.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

 Film om hur man kan fortsätta arbetet med lokala värdighetsgarantier, från Socialstyrelsen.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.