Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier

Genom lokala värdighetsgarantier kan kommunerna tydliggöra lokala service- och kvalitetsnivåer och medborgarna kan få en bättre bild av vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen. Värdighetsgarantierna ska ge ett mervärde för de äldre personerna som de vänder sig till, i jämförelse med gällande regelverk.

 

​Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen har sin utgångspunkt i bestämmelser i socialtjänstlagen och syftar till att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Lokala värdighetsgarantier kan tydliggöra vad man kan förvänta sig av äldreomsorgen

Genom lokala värdighetsgarantier kan kommunerna tydliggöra lokala service- och kvalitetsnivåer. Värdighetsgarantierna ska kunna tillämpas både av kommunala och privata utförare.

Genom lokala värdighetsgarantier kan medborgare, äldre personer och deras anhöriga få en bättre bild av vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen.

En lokal värdighetsgaranti är en detaljerad beskrivning av hur man lokalt i en kommun arbetar inom äldreomsorgen. Det kan till exempel gälla

  • specifika insatser
  • vilken kompetens personalen har
  • hur man arbetar för att enskilda äldre personer med insatser ska få inflytande över hur och när insatserna utförs
  • hur man arbetar för att ge äldre personer möjlighet till självbestämmande, delaktighet eller värnar den enskildes integritet och privata sfär.

Garantierna kan även innehålla åtaganden kring äldre personers upplevelse av trygghet och meningsfullhet.

Lokala värdighetsgarantier ska ha ett mervärde

De lokala värdighetsgarantierna ska ha ett mervärde för de äldre personerna som de vänder sig till, i jämförelse med vad som står i gällande regelverk.

Exempel på hur garantierna kan formuleras är:

  • ”Exby kommun garanterar att personer med hemtjänst eller i särskilt boende ska få en genomförandeplan upprättad senast två veckor efter att verkställighet inletts.”
  • ”Exby kommun garanterar att personer i särskilt boende eller med hemtjänst ska få en kontaktperson senast en vecka efter att verkställighet inletts.”

Genom att följa upp och utvärdera värdighetsgarantierna som tas fram kan de utvecklas och förbättras om det behövs.

Äldre personer ska känna till värdighetsgarantierna och kunna klaga om kommunen inte lever upp till dem

Lokala värdighetsgarantier innefattar även att äldre personer och deras anhöriga ska känna till garantierna och veta hur man klagar om kommunen inte lever upp till värdighetsgarantierna. Den kommun som vill har möjlighet att erbjuda kompensation till en enskild i händelse att man inte levt upp till garantierna.

Vägledning till stöd för att utforma lokala värdighetsgarantier

Hur lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen kan utformas är en vägledning som kan vara ett stöd för kommuner i arbetet med lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen.

Hur lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen kan utformas på Socialstyrelsens webbplats

​Fyra kommuner berättar om hur de har tagit fram lokala värdighetsgarantier

Arbetet med lokala värdighetsgarantier följer i stort sett samma process – framtagande av garantierna, förankring, införande och uppföljning. Men olika kommuner kan ha olika tillvägagångssätt och utmaningar genom processen. I fyra intervjuer kan du läsa om hur olika kommuner har tagit fram lokala värdighetsgarantier.

Intervju – Borgholm satte upp garantier gjorda för att mätas

Intervju – I Laholm märks den nationella värdegrunden i vardagen

Intervju – I Norrköping ska de äldre känna tryggheten av att få säga vad de tycker

Intervju – I Västerås fokuserar man på den unika individen

​Fyra webbinarier om lokala värdighetsgarantier och äldreomsorgens nationella värdegrund

Den 17 – 21 november arrangerade Socialstyrelsen fyra webbaserade seminarier på temat Lokala värdighetsgarantier och äldreomsorgens nationella värdegrund – hur fortsätter man? som du kan se i efterhand.

Inledning

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

Norrköping

 

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

Varberg

 

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

Borgholm

 

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 

Film om processen med att arbeta med lokala värdighetsgarantier, från Socialstyrelsen.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

 Film om resultat av lokala värdighetsgarantier, från Socialstyrelsen.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

 Film om hur man kan fortsätta arbetet med lokala värdighetsgarantier, från Socialstyrelsen.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.