Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Måltidsupplevelser i hälso- och sjukvården

Måltidsupplevelser i hälso- och sjukvården

För att bidra till utvecklingen av måltiderna inom hälso- och sjukvården presenteras här exempel på hur olika landsting arbetar med måltidsupplevelser. Syftet är att inspirera sjukvårdshuvudmännen i arbetet med att servera god och näringsrik mat i en trivsam miljö.

 

​Det är inte bara matens innehåll och smak som påverkar hur man upplever en måltid. Många faktorer har betydelse, till exempel miljön där maten serveras, hur man blir bemött av den som serverar maten och hur maten presenteras på tallriken.

För att bidra till utvecklingen av måltiderna inom hälso- och sjukvården kontaktade Socialstyrelsen och Livsmedelsverket under sommaren 2011 landstingen och efterlyste exempel på hur man arbetar med måltidsupplevelser. Syftet är att inspirera sjukvårdshuvudmännen i arbetet med att servera god och näringsrik mat i en trivsam miljö. Arbetet är ett led i regeringens vision Sverige – det nya matlandet.

Socialstyrelsen har mottagit ett trettiotal exempel varav de som berör kommunal omsorg har vidarebefordrats till Livsmedelsverket.  Resterande exempel redovisas i rapporten Mat och måltider inom hälso- och sjukvården – exempel från sjukvårdsverksamhet. De som har bidragit med exempel har själva valt vad de vill lyfta fram. Det handlar om allt från övergripande lösningar för hela måltidsorganisationen till enskilda förbättringsåtgärder.

Exemplen ger med andra ord ingen heltäckande bild av allt utvecklingsarbete som pågår kring måltiderna i sjukvården. De har heller inte värderats eller rangordnats. En god måltidsupplevelse kan uppnås på många olika sätt och förhoppningen är att exemplen ska fungera som inspiration.

Här presenteras sex texter som baseras på vad verksamheterna själva har valt att lyfta fram.

Förpackningssystem med möjlighet till flexibel matsituation

Med ett förpackningssystem kan sjukhus få flera näringsberäknade maträtter levererade i portionsförpackningar.  Systemet ger möjlighet till stora valmöjligheter, leder till minskat livsmedelssvinn, färre transporter och har hög säkerhet tack vare en obruten kylkedja.

Förpackningssystem med möjlighet till flexibel matsituation

Kartläggning av behov och utvecklingsarbete av framtida måltidslösningar

För att ta reda på hur man kan förbättra måltidssituationen för sina patienter kan man göra en kartläggning av de behov som finns. Kartläggningen kan man göra med hjälp av enkätundersökningar, referensgrupper och expertgrupper. 

Kartläggning av behov och utvecklingsarbete av framtida måltidslösningar

Länsövergripande kostorganisation för en god måltidssituation

På länsövergripande nivå kan man tydligt markera vilka krav som ställs med policyer och riktlinjer. Det ökar förutsättningarna för att måltidsupplevelsen ska bli så bra som möjligt för patienten. Landsting och kommuner kan gemensamt komma överens om rekommendationer kring mat och näring inom vård och omsorg.

Patienthotell ger boende och måltider i hemlik miljö

Genom ett nära samarbete mellan sjukvård och tillhörande patienthotell kan patienter få boende i hemlik miljö med medicinsk trygghet. Patienthotellet erbjuder också individanpassad kost till patienter utifrån deras specifika behov.

Patienthotell ger boende och måltider i hemlik miljö

Upphandlingsarbete med fokus på hela kostkedjan

Med ett genomarbetat upphandlingsunderlag kan verksamheterna påverka hela kostkedjan, från tillagning till servering av patienternas mat. I det här fallet innebär det bland annat ekologisk mat som tillagas ”från grunden” i sjukhusköken.

Upphandlingsarbete med fokus på hela kostkedjan

Vision och policy som ett redskap inom måltidsverksamheten 

En vision eller policy kan bli ett betydelsefullt redskap i arbetet med mat och måltidssituationer. De kan både bidra till ett tydligt miljöperspektiv inom verksamheterna och till fokus på mat som en del av den medicinska behandlingen.

Vision och policy som ett redskap inom måltidsverksamheten

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd