Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Beskrivning

Parkinsons sjukdom medför problem med försämrad rörlighet och nedsatt intellektuell förmåga. Symtomen varierar och tilltar långsamt under resten av livet. Andra symtom kan vara skakningar, muskelstelhet, rörelsehämning och balansstörning.

​Parkinsons sjukdom beror på ett gradvist bortfall av nervceller i hjärnan. Vid Parkinsons sjukdom varierar symtomen och de tilltar långsamt under resten av livet. Sjukdomen medför problem med försämrad rörlighet och kognitiv svikt, som kan beskrivas som nedsatt intellektuell förmåga. Fyra huvudsakliga symtom är skakningar, muskelstelhet, rörelsehämning och balansstörning. Trötthet och sömnstörningar följer med sjukdomen.

Parkinsons sjukdom kan inte botas eller förmås läka ut men kan behandlas med mediciner som lindrar besvären. Livslängden är endast obetydligt förkortad.

Ungefär 1 procent av personer över 60 år har Parkinssons sjukdom och risken ökar med stigande ålder. Sjukdomen är något vanligare bland män än bland kvinnor.

Symtomen växer fram under ett antal år och varierar

Symtom vid Parkinsons sjukdom är inledningsvis att kontrollen över ena kroppshalvans rörelser påverkas. Successivt utvecklas sjukdomen till att påverka båda kroppshalvorna. Motoriska symtom kan vara skakningar, muskelstelhet, rörelsehämning och balansstörning. Svårigheter att svälja kan komma med tiden. Efter några års sjukdom tillkommer ickemotoriska symtom som kognitiv svikt.

Symtomen vid Parkinsons sjukdom växer fram under ett antal år och varierar. Det kan vara inslag av darrning och nedsatt finmotorik, exempelvis svårigheter att skriva och gå. Det är även vanligt med depression och kognitiva problem som hjärntrötthet och försämringar i uthållighet, arbetsminne och planeringsförmåga. Följden blir ofta att personen lättare blir trött under dagen. De kognitiva problemen upptäcks inte alltid i den tidiga sjukdomsfasen.

Efter 5–10 år med sjukdomen varierar rörligheten och den intellektuella förmågan under dagen. Aktivitetsförmågan är då vanligen kraftigt eller fullständigt nedsatt.

Sjukdomsförloppet består av tre faser:

  1. ​Tidig fas då läkemedelsbehandling ofta har god effekt.
  2. Fluktuationsfas vilket innebär att symtomen återkommer periodvis under dagen trots noggrann behandling.
  3. Komplikationsfasen, ofta efter ungefär 10 år, vilket innebär att personen endast under begränsade delar av dagen upplever normal rörlighet.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd