Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Rehabilitering och habilitering

Rehabilitering och habilitering

Rehabilitering och habilitering syftar till att förbättra livskvaliteten och funktionsförmågan för den enskilde och att hjälpa henne eller honom att självständigt och aktivt ta del av samhällslivet.

 

​Målet med rehabilitering och habilitering är att förbättra livskvaliteten för patienter och klienter och syftar till att förbättra den enskildes funktionsförmåga. Rehabilitering och habilitering syftar också till att undanröja fysiska och psykologiska hinder för den enskilde att självständigt och aktivt ta del i samhällslivet och att ge praktisk och ekonomisk hjälp.

Några grundläggande förutsättningar för en lyckad rehabiliterings- eller habiliteringsprocess är flexibel planering och mångfald i insatserna, kontinuitet i personal, metod, struktur och information och att insatser ges samtidigt och integrerat med gränsöverskridande samverkan.

Rehabilitering och habilitering kan vara insatser av medicinsk, pedagogisk, psykologisk, social, arbetslivsinriktad och teknisk art. De kombineras utifrån den enskildes behov, förutsättningar och intressen. Det är målinriktade insatser som förutsätter att den enskildes möjligheter till inflytande vid planering, genomförande och uppföljning beaktas och säkras. Insatserna fortsätter så länge individens behov kvarstår.

Rehabilitering

Rehabilitering har enligt Socialstyrelsens termbank betydelsen: insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller behåller bästa möjliga funktionsförmåga och skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Habilitering

Habilitering har enligt Socialstyrelsens termbank betydelsen: insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och behåller bästa möjliga funktionsförmåga och skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

​​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd