Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Habilitering

Målet med habilitering är att personer med livslånga funktionsnedsättningar ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Stödet anpassas utifrån personens behov.

​Habilitering syftar till att personer med omfattande funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Stödet anpassas medicinskt, psykologiskt, socialt och pedagogiskt utifrån personens behov.

Habilitering är också ett stöd till personer med tidig debut av funktionsnedsättning, till exempel för personer med ADHD, autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Vid habilitering är den enskilde delaktig i utformningen av hans eller hennes habiliteringsplan. I den skrivs de mål som insatserna syftar till och vilket stöd personen behöver.

I habiliteringen kan följande ingå:

  • Information om personens funktionsnedsättning.
  • Behandling för motorisk och språklig utveckling.
  • Behandling, stöd och insatser för psykisk och social utveckling.
  • Behandling, stöd och insatser för att utveckla socialt samspel.
  • Stöd och utprovning av hjälpmedel för att kunna göra vardagsaktiviteter.
  • Råd inför bostadsanpassning och annan anpassning av miljön.
  • Samtalsstöd.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd