Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Rehabilitering

Vid rehabilitering skapas förutsättningar för att personer med förvärvad funktionsnedsättning ska återfå så mycket som möjligt av de förmågor de hade före sjukdom eller skada.

​När en person har behov av rehabilitering har personens liv förändrats. Tillsammans med individen skapas förutsättningar för att han eller hon ska klara sina vardagliga aktiviteter, utifrån sina förmågor och i relation till den omgivande miljön.

Rehabilitering formas utifrån den enskildes behov. Insatserna kan variera mellan människor.

Vid rehabilitering är målsättningen viktig. Det innebär att man tillsammans med den enskilde avgör vad man ska satsa på och vad man vill uppnå. Målen ska vara personens mål och inte personalens eller anhörigas. För att nå resultat måste personen vara väl medveten om målen och känna sig delaktig i processen. Både kortsiktiga och långsiktiga mål bör formuleras. De kortsiktiga bör vara väl avgränsade och möjliga att nå ganska snabbt. De långsiktiga målen kan ha utgångspunkt i en eller flera aktiviteter eller roller som den enskilde önskar uppnå.

Rehabilitering ska sättas in tidigt. Om inte individen får rehabilitering tidigt är risken stor att hon eller han mister färdigheter och kompetens för att utföra aktiviteter i vardagen. Allt som sker under dygnet har betydelse för rehabiliteringens förlopp. Rehabilitering integreras naturligt i vardagen för att den enskilde ska se sambandet mellan att utföra vardagliga sysslor och rehabiliteringsinsatserna.

Egenvård är viktigt vid rehabilitering

Egenvård är en viktig del i att behålla en god hälsa och klara av sin vardag självständigt. Att utifrån sin förmåga vara fysiskt aktiv och att så länge som möjligt sköta de vanligaste sysslorna i hemmet själv kan i sig vara avgörande för hur man i längden klarar av vardagen. Ännu en central aspekt av egenvård är att äta näringsriktig kost för att ge kroppen den energi som den behöver.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd