Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan

Målet med samverkan inom rehabilitering och habilitering är att förstärka specialistkompetensen och integrera den i en helhet så att specialister tillsammans kan skapa en mer fullständig bild av verkligheten än om de hade agerat var för sig.

​Det är både kommunens och landstingets ansvar att uppmärksamma personer som behöver få sin rehabilitering eller habilitering samordnad. Den verksamhet som först ser att det finns ett samverkansbehov ska agera, men ansvaret för samordningen läggs där det passar bäst i varje enskilt fall.

Samverkan, när den fungerar, förstärker specialistkompetensen samtidigt som den integrerar den i en större helhet. Helhetssyn i samverkanssituationer uppstår när specialister tillsammans kan skapa en mer fullständig bild av verkligheten än om de agerar var för sig.

Det finns fyra motiv för samverkan:

  1. Det etiska motivet - samverkan kan avlasta den enskilde bördan att själv hitta rätt i vårdapparaten och förhindra att han eller hon faller mellan stolarna.
  2. Verksamhetsmotivet - en enskild aktör kan inte ensam lösa personens problem.
  3. Effektivitetsmotivet - med samverkan kan den enskilde uppnå en högre livskvalitet till en lägre samhällskostnad.
  4. Kunskapsmotivet - samverkan kan bredda och fördjupa kunskapen om fungerande rehabilitering och habilitering. Samverkan förstärker specialistkompetensen samtidigt som den integrerar den i en större helhet.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd