Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Samordnad individuell planering (SIP)

Samordnad individuell planering (SIP)

Om en person har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten kan kommunen och regionen upprätta en individuell plan tillsammans, vilken ofta kallas samordnad individuell plan, SIP. Planen ska upprättas om kommunen eller regionen bedömer att den behövs för att personen ska få sina behov tillgodosedda, och om personen samtycker till att den upprättas.

 

" "Om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan

Om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan beskriver bland annat varför och när en fast vårdkontakt ska utses och vem som kan utses till fast vårdkontakt. Personer som behöver insatser från både kommun och landsting kan behöva en samordnad individuell plan, SIP, vilket också beskrivs i kunskapsstödet.

Om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan på Socialstyrelsens webbplats

" "På väg - Delrapport om genomförandet av lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården

Införandet av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har lett till ett brett utvecklingsarbete för att stärka samverkan vid utskrivning från slutenvården. Samtidigt saknas kunskap på nationell nivå om hur patienterna upplever samordningen vid utskrivning och om de märker någon förändring sedan lagens infördes.

På väg, på Vårdanalys webbplats

" "Handbok om SIP för vuxna och äldre

Bestämmelserna om samordnad individuell plan syftar till att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen så att alla, oavsett ålder, ska få sina behov tillgodosedda av vård och omsorg. Skriften Använd SIP – ett verktyg vid samverkan är ett kunskapsstöd från Sveriges Kommuner och Landsting om SIP för vuxna och äldre.

Använd SIP – ett verktyg vid samverkan på SKL:s webbplats

​Sveriges Kommuner och Landsting har stödjande material om SiP

På Sveriges Kommuner och Landstings webbplats finns material om hur en samordnad individuell plan kan tas fram. Materialet består bland annat av utbildningar, filmer, fallbeskrivningar och broschyrer.

Samordnad individuell plan, SIP, på SKL:s webbplats