Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Stroke

Stroke

Stroke som också kallas slaganfall kan man få på två sätt: genom hjärninfarkt eller hjärnblödning. Stroke är ett mycket allvarligt tillstånd och måste omgående behandlas på sjukhus. Stroke kan leda till bland annat förlamning, talstörningar och personlighetsförändringar.

 

omslag statistik om strokeStatistik om stroke 2017

År 2017 inträffade drygt 27 600 strokefall fördelat på cirka 25 800 personer. Cirka 6 500 personer dog av sjukdomen. Sedan 2002 har både insjuknade och dödlighet per 100 000 invånare minskat med ungefär 40 procent, med hänsyn till åldersstruktur i befolkningen.

​Statistik om stroke 2017

Omslag nationella riktlinjer strokeNationella riktlinjer för vård vid stroke – Stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för vård vid stroke ger rekommendationer om åtgärder vid stroke. Rekommendationerna gäller primärprevention, insatser i det akuta skedet, diagnostik, akut behandling och omhändertagande, rehabilitering i tidig och sen fas samt uppföljning och sekundärprevention.

Nationella riktlinjer för vård vid stroke