Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Teman Tandvårdsstöd

Tandvårdsstöd

Tandvårdsstödet omfattar hela svenska befolkningen från det år de fyller 20 år och består av ett allmänt tandvårdsbidrag och ett skydd mot höga kostnader. Det allmänna tandvårdsbidraget ligger på 300 kronor per år för personer 75 år och äldre. För personer upp till 75 år ligger bidraget på 150 kronor.

 

​Tandvårdsstödet består av ett allmänt tandvårdsbidrag och ett skydd mot höga kostnader. Det omfattar hela Sveriges befolkning från det år de fyller 20 år. Det allmänna tandvårdsbidraget ligger på 150 kronor per år för alla i åldern 30 till 74 år och 300 kronor per år för alla i åldern 20 till 29 år samt 75 år och äldre.

Patienterna kan använda bidraget som en delbetalning vid ett tandvårdsbesök hos tandläkare eller tandhygienist eller som en delbetalning för abonnemangstandvård. Abonnemangstandvård innebär att man ingår ett avtal med sin tandläkare om att få tandvård till ett fast pris under tre år. Denna del av tandvårdsstödet syftar till att uppmuntra förebyggande vård och regelbunden kontakt med tandvården.

Äldre i särskilt boende och hemmaboende äldre med omfattande biståndsbehov har rätt till kostnadsfri bedömning av munhälsan. Landstinget utfärdar ett tandvårdsstödsintyg till dem.

Högkostnadsskyddet

Det tidigare högkostnadsskyddet för personer över 65 år togs bort 2008 då det allmänna högkostnadsskyddet infördes. Istället omfattas denna grupp av det allmänna högkostnadsskyddet.

Prissättningen i tandvården är fri. Patienterna får 50 procent av tandvårdskostnaderna för belopp mellan 3 000 och 15 000 kronor och 85 procent av tandvårdskostnader som överstiger 15 000 kronor i ersättning genom högkostnadsskyddet.

Om tandläkaren eller tandhygienisten tar ut ett högre pris än referenspriset måste patienten betala mellanskillnaden. Försäkringskassan betalar bara ut den ersättning som motsvarar referenspriset.

Referensprislista på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd