Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kurser & utbildningar Äldres behov i centrum, ÄBIC/IBIC – Webbintroduktion

Äldres behov i centrum, ÄBIC/IBIC – Webbintroduktion

Webbintroduktion till ÄBIC, Äldres behov i centrum, inkluderar nu även IBIC, Individens behov i centrum. Introduktionen riktar sig till dig som arbetar inom socialtjänstens äldreomsorg eller med personer med funktionsnedsättning. Syftet är att ge dig en överblick av vad ÄBIC och IBIC  är och de olika delarna som ingår i arbetssättet.

Klicka på bilden för att starta webbintroduktionen

​Webbintroduktionen om Äldres behov i centrum syftar till att ge dig en överblick av vad ÄBIC/IBIC är och de olika delarna som ingår i arbetssättet. ÄBIC/IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation, anpassad för socialtjänsten. ÄBIC ingår från och med hösten 2016 i IBIC.

Arbetssättet innebär i korthet:

 • stöd för ett behovsinriktat arbetssätt
 • systematik för en mer likvärdig handläggning
 • gemensamt språk (ICF) för dokumentation och samarbete över professionsgränserna
 • strukturerad dokumentation som ger möjlighet att samla in lokal och nationell statistik och följa verksamheten.

Det gemensamma språket utgår från den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF.

Oavsett om du är handläggare, arbetar i hemtjänst eller på särskilt boende får du i webbintroduktionen bland annat:

 • Se hur ICF kan användas för dokumentation av den äldres behov i socialtjänstens process
 • Se hur en systematisk process i äldreomsorgen från ansökan till uppföljning kan se ut
 • Lära dig vad ett behovsinriktat arbetssätt kan innebära för dig i ditt arbete.

Den webbaserade introduktionen är framtagen av Socialstyrelsen.

I utbildningen kan du följa en fallbeskrivning som handlar om en man med behov av stöd i det dagliga livet. Fallbeskrivningen exemplifierar hur du arbetar utifrån arbetssättet ÄBIC.

Efter genomförd utbildning har du fått en översiktlig bild av vad Äldres behov i centrum är och vad det kan innebära att arbeta utifrån den.

Utbildningen är uppdelad i nio kapitel

Introduktionen är uppdelad på nio kapitel, som ger en inledning till ÄBIC och går igenom de olika processtegen. Genomgående finns interaktiva övningar för att du ska kunna reflektera över det du går igenom i utbildningen. Du kan även ta del av filmade avsnitt som belyser olika delar av arbetssättet. Du kan gå igenom introduktionen när du vill, i din egen takt och repetera hela eller delar så många gånger du vill.

 • Presentation: cirka 5 min
 • Kapitel 1, Introduktion: cirka 9 min
 • Kapitel 2, Hantera ansökan: cirka 20 min
 • Kapitel 3, Inhämta fakta: cirka 14 min
 • Kapitel 4, Bedöma behov: cirka 14 min
 • Kapitel 5, Besluta: cirka 2 min
 • Kapitel 6, Utforma uppdrag – överföra information om behov: cirka 8 min
 • Kapitel 7, Genomföra uppdrag – planera, genomföra och följa upp: cirka 17 min
 • Kapitel 8, Följa upp resultat och kvalitet: cirka 16 min
 • Kapitel 9, Avslutning: cirka 2 min

Totalt: cirka 1 timme och 47 minuter.

I flera av kapitlen kan du skriva egna anteckningar som svar på reflektionsfrågor. Tiden för att skriva dem är inte inräknade i totaltiden. Du kan därför räkna med att det tar lite längre tid att gå igenom webbintroduktionen beroende på hur mycket du skriver.

Registrering och systemkrav

Den webbaserade introduktionen om ÄBIC är avgiftsfri, men för att få tillgång till den måste du registrera dig och logga in. Du använder sedan samma inloggningsuppgifter om du går in fler gånger på webbutbildningen eller tar del av Socialstyrelsens övriga webbutbildningar. Du blir registrerad som klar med utbildningen när du har gått igenom alla kapitel. Då finns det möjlighet att skriva ut ett kursintyg.

Systemkrav

Utbildningen kräver att du är ansluten till internet och har Adobe Flash Player 10 eller senare på datorn i kombination med följande webbläsare; Internet Explorer 6, Firefox 1.x, Safari 3, Google Chrome eller Opera 9.5. Det är också en fördel om du har tillgång till ljud eftersom utbildningen innehåller röst och några filmer. Utbildningen fungerar begränsat i HTML5 och på mobil enhet.

Kontakt

Har du frågor om utbildningen, kontakta Socialstyrelsen på: utbildning@socialstyrelsen.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Introduktionsfilm till Socialstyrelsens webbintroduktion om Äldres behov i centrum, ÄBIC/IBIC.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

 

 Teman