Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Demens ABC plus

Demens ABC plus är samlingsnamnet för sex webbutbildningar från Svenskt Demenscentrum. Utbildningarna vänder sig till olika målgrupper. De syftar bland annat till att sprida kunskap och erfarenhet om hur man genom god vård och omsorg kan minimera användningen av lugnande läkemedel och tvingande skyddsåtgärder.

​Demens ABC plus är ett samlingsnamn för sex webbutbildningar för olika målgrupper. Syftet med utbildningarna är bland annat att sprida kunskap och erfarenhet om hur man genom god vård och omsorg kan minimera användningen av lugnande läkemedel och tvingande skyddsåtgärder. Samtliga webbutbildningar från Svenskt Demenscentrum är avgiftsfria och bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Plusutbildningar för olika verksamheter

Webbutbildningen Demens ABC tar upp de viktigaste delarna som rör omvårdnaden i Socialstyrelsens nationella demensriktlinjer, den vänder sig till all vårdpersonal. Plusutbildningarna är mer specialiserade och riktar sig till olika verksamheter och målgrupper som anhöriga, biståndshandläggare, hemtjänst, primärvård, särskilt boende och sjukhus.

Inga krav på förkunskaper

Du behöver inga särskilda förkunskaper för att genomföra någon av utbildningarna. De olika utbildningarna kompletterar varandra. Men det är en fördel att först ha gått Demens ABC.

​Demens ABC plus för primärvården

Demens ABC plus för primärvården vänder sig till samtliga yrkesgrupper på vårdcentraler, husläkarmottagningar och andra primärvårdsinrättningar. Den innehåller särskilda fördjupningar för läkare, arbetsterapeuter och sjuksköterskor.

Utbildningen innehåller tre kapitel:​ tidig upptäckt, utredning och diagnos samt uppföljning. Den avslutas med ett kunskapstest. Att genomföra hela utbildningen tar cirka tre timmar. Man kan påbörja och avbryta den när som helst.

​Demens ABC plus för biståndshandläggare

Demens ABC plus för biståndshandläggare vänder sig i första hand till dig som arbetar inom hemtjänsten men utbildningen är öppen för alla som är intresserade av demensfrågor.

Utbildningen innehåller fyra kapitel: första kontakten, första mötet, följa upp behoven samt etik och juridik. Att genomföra utbildningen tar cirka tre timmar. Man kan påbörja och avbryta den när som helst. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. 

​Demens ABC plus för hemtjänsten

Demens ABC plus hemtjänsten vänder sig i första hand till dig som arbetar inom hemtjänsten men utbildningen är även öppen för alla andra som är intresserade av demensfrågor.

Utbildningen innehåller korta filmer och bildspel som varvas med frågor och situationer att ta ställning till. Du får bland annat följa undersköterskan Miriam som ställs inför olika situationer och utmaningar i hallen, köket, sov- och badrummet. Ett kapitel visar exempel på förflyttningstekniker och hur personal kan förebygga eller agera i hotfulla och andra svåra situationer. Utbildningen tar även upp Lex Sarah och annan lagstiftning inom området. Att genomföra utbildningen tar cirka två timmar. Man kan påbörja och avbryta den när som helst. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest.

​Demens ABC Plus för anhöriga

Demens ABC plus för anhöriga vänder sig i första hand till den som är anhörig till en person med demenssjukdom. Det kan vara en förälder, den personen lever tillsammans med eller någon annan man har nära band till.

Utbildningen innehåller korta filmer och bildspel som varvas med tips och råd i svåra situationer. Den består av fem delar och tar knappt två timmar att genomföra. I Verktygslådan hittar du artiklar, reflektionsfrågor och länkar till anhörigorganisationer.  

Demens ABC plus Sjukhus

Demens ABC plus Sjukhus vänder sig i första hand till dig som arbetar på sjukhus men utbildningen är även öppen för alla andra som är intresserade av demensfrågor. Du behöver inga särskilda förkunskaper men det är en fördel om du har genomfört webbutbildningen Demens ABC.

Utbildningen är uppdelade i tre avsnitt: akuten, kirurgmottagningen och avdelning 56. Korta filmer och bildspel varvas med frågor och situationer att ta ställning till. Den tar cirka två timmar att genomföra och du kan när som helst avbryta och påbörja den. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. Diplom kan laddas ned vid godkänt test.

​Demens ABC plus för särskilt boende

Demens ABC plus Särskilt boende vänder sig i första hand till dig som arbetar på demens- och äldreboenden men utbildningen är även öppen för alla andra som är intresserade av demensfrågor. För att gå utbildningen behövs inga särskilda förkunskaper men det är en fördel om du har genomfört webbutbildningen Demens ABC.

Utbildningen innehåller korta filmer och bildspel som varvas med frågor och situationer att ta ställning till. Att genomföra utbildningen tar cirka två timmar. Man kan påbörja och avbryta den när som helst. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?