Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kurser & utbildningar Läkemedelsbehandling av äldre

Läkemedelsbehandling av äldre

Läkemedelsbehandling av äldre är en webbutbildning som riktar sig till dig som är läkare som ännu inte påbörjat ST. Syftet är att stärka kompetensen om läkemedelsbehandling av äldre patienter.

Innan du börjar utbildningen
Läs om registrering och systemkrav. För att se filmerna med text, klicka på CC i statusbaren i filmens nederkant.

Läkemedelsförskrivningen till personer som är 75 år och äldre har ökat med nära 60 procent under de senaste 25 åren. Nya, effektivare läkemedel introduceras och med dem uppstår nya behandlingsmöjligheter. Men samtidigt ökar läkemedelsrelaterade problem hos äldre. En väl fungerande behandling har därför stor betydelse för dessa patienter som ofta har flera sjukdomar samtidigt då åldrandet ändrar kroppens förutsättningar beträffande läkemedelsbehandlingens effekter.

För att stödja en ökad kompetens inom området har Socialstyrelsen tagit fram en webbutbildning som i första hand riktar sig till AT-läkare. Men innehållet är lämpligt för alla läkare som vill stärka sin kompetens om läkemedelsbehandling av äldre patienter. Innehållet utgår från fyra övergripande kompetensområden:

 • läkarens ansvar
 • klinisk farmakologi med inriktning mot äldre patienter
 • kommunikation och dokumentation
 • beslutsstöd och informationskällor.
Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen i samråd med Landstingens läkemedelskommittéer (LOK), Läkemedelsverket, Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Ett flexibelt upplägg med interaktiva patientfall, teori och övningar

Webbutbildning består av fristående delar, där du själv väljer var du vill starta. Utgångspunkten är patientfall fördelade enligt allmäntjänstgöringens blockindelning; invärtesmedicin, allmänmedicin, psykiatri samt opererande specialiteter.
Du kan välja att börja med patientfall med en karaktär som du just nu möter i din kliniska vardag. Genom Gunnar, Karin, Birgit, Karl och flera andra patienter får du bland annat lära dig mer om
 • fysiologiska förändringar hos äldre
 • individanpassad behandling
 • läkemedelsrelaterade problem
 • läkemedelsgenomgångar.
Utbildningen innehåller också
 • teoretisk grundfakta som ständigt finns tillgänglig i en separat modul. I patientfallen finns länkar direkt till relevanta teoriavsnitt. Det ger dig möjlighet att fördjupa dig i specifika moment
 • övningsfrågor som både kan göras via dator och öppnas direkt via mobiltelefonen
 • kunskapstest där du kan stämma av den egna kunskapen mot uppställda kompetensmål.

Guide för genomförande

Du kan gå utbildningen på egen hand, men du och din verksamhet får ut allra mest om den kombineras med dialog och reflektion. Ett särskilt handledningsmaterial finns som stöd för den som ska planera och organisera ett utbildningsupplägg eller leda ett diskussionstillfälle.

Skanna kod till övningsfrågor via mobilen

Skanna koden med din mobiltelefon om du vill komma direkt till övningsfrågorna. Koden hittar du till höger.

Registrering och systemkrav

Webbutbildningen är avgiftsfri men för att få tillgång till den måste du registrera dig och logga in. Du använder sedan samma inloggningsuppgifter om du vill gå in fler gånger på samma webbutbildning eller ta del av Socialstyrelsens övriga webbutbildningar.
Du blir registrerad som klar med utbildningen när du har genomgått patientfallen samt har fått godkänt på kunskapstestet. Då finns det möjlighet att skriva ut ett kursintyg. Kursintyget hittar du under Utbildningsstatus i den blå fliken i överkant av utbildningen. För att kunna skriva ut intyget måste du först svara på några frågor i en utvärdering.
Utbildningen bidrar till att uppfylla kraven i Socialstyrelsens föreskrift för AT-tjänstgöring.

Systemkrav

Utbildningen kräver att du är ansluten till internet och har Adobe Flash Player 10 eller senare på datorn i kombination med följande webbläsare; Internet Explorer 8 eller senare, Firefox 1.x, Safari 3, Google Chrome eller Opera 9.5. Det är också en fördel om du har tillgång till ljud eftersom utbildningen innehåller filmer. Utbildningen är även anpassad för HTML5 och fungerar på surfplatta.

Kontakt

Om du har frågor om utbildningen kontakta Socialstyrelsen på webbutbildning@socialstyrelsen.se eller
Karin Thorheim: 075-247 31 63, karin.thorheim@socialstyrelsen.se
Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Introduktionsfilm till Socialstyrelsens webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

 

 Teman

 


Film om att använda webbutbildningen i verksamheten.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.