Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kurser & utbildningar Läkemedelsgenomgångar för äldre

Läkemedelsgenomgångar för äldre

Läkemedelsgenomgångar för äldre är en webbutbildning som utgår från Socialstyrelsens föreskrift och vägledning om läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel. Syftet är att stödja och underlätta att arbeta enligt föreskrift och vägledning.

Läkemedelsgenomgångar för äldre är en webbutbildning som vänder sig till dig som är läkare, sjuksköterska eller övrig vård- och omsorgspersonal och som arbetar med läkemedelsgenomgångar för äldre. Utbildningen utgår dels från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården, dels från vägledning om läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel. Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen.
Efter genomförd utbildning ska du kunna förklara vad en enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång är och hur och när de ska genomföras.

Utbildningen är uppbyggd kring fem patientfall

Utbildningen är uppdelad i fem patientfall som riktar sig till dig som arbetar med läkemedelsgenomgångar och tre avsnitt om vägledningen och föreskrift. Avsnitten om vägledning och föreskrift vänder sig specifikt till dig som är verksamhetschef. De tar upp det som är viktigt för att läkemedelsgenomgångar ska kunna genomföras på bästa sätt.
Utbildningen tar cirka 1 timme att genomföra. Utbildningen är utvecklad så att den kan genomföras individuellt, men du får ut allra mest om du kombinerar den med dialog och reflektion.

Registrering och systemkrav

Webbutbildningen är avgiftsfri men för att få tillgång till den måste du registrera dig och logga in. Du använder sedan samma inloggningsuppgifter om du vill gå in fler gånger på samma webbutbildning eller ta del av Socialstyrelsens övriga webbutbildningar. Du blir registered som klar med utbildningen när du har gått igenom de fem patientfallen. Då finns det möjlighet att skriva ut ett kursintyg.

Systemkrav

Utbildningen kräver att du är ansluten till internet och att du har Adobe Flash Player version 10 eller senare installerat på datorn. Utbildningen innehåller inte ljud.

Kontakt

Har du frågor om utbildningen kontakta Socialstyrelsen: utbildning@socialstyrelsen.se.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman