Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kurser & utbildningar Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar

Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar

Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar är en webbutbildning från Svenskt Demenscentrum. Webbutbildningen ingår i ett utbildningspaket i flera delar som vänder sig till yrkesverksamma inom vård och omsorg.

Nollvision är ett utbildningspaket från Svenskt Demenscentrum som syftar till att ge vårdpersonal och anhöriga kunskap och verktyg för att kunna förebygga och hantera svåra situationer, sådana situationer då tvångs- och begränsningsåtgärder ofta uppfattas vara de enda möjliga lösningarna. Det handlar om att lyfta fram god omvårdnad som kan göra att användningen av tvingande och begränsande åtgärder minskar.

Syftet med webbutbildningen är att inspirera och visa hur man kan arbeta för en nollvision – en demensvård utan tvingande åtgärder.

Utbildningen tar ungefär en halvtimme att genomföra och innehåller kortfilmer och praktiska övningar. Efter godkänt kunskapstest med fem frågor kan man ladda ned och skriva ut sitt diplom. Webbutbildningen vänder sig till yrkesverksamma inom vård och omsorg.

Webbutbildningen förutsätter att du har grundläggande kunskap om demenssjukdomar. Om du saknar eller behöver repetera detta rekommenderar Svenskt Demenscentrum att du går Demens ABC och gärna någon av de andra webbutbildningarna i serien Demens ABC plus.

Webbutbildningen på Svenskt Demenscentrums webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?