Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kurser & utbildningar Samtal och råd om bra matvanor

Samtal och råd om bra matvanor

Samtal och råd om bra matvanor är en webbutbildning för hälso- och sjukvårdspersonal om att stödja patienter att förändra sina matvanor. Sedan mars 2016 finns en uppdaterad och omarbetad version. Den innehåller fakta, filmatiserade patientfall och övningar. Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen och Livsmedelsverket.

​​Bra matvanor har stor betydelse för hälsan. För att öka kunskapen om hur man i hälso- och sjukvården kan stödja patienter att förändra sina matvanor och äta mer hälsosamt har Socialstyrelsen tillsammans med Livsmedelverket tagit fram webbutbildningen om samtal och råd om bra matvanor. Sedan mars 2016 finns en uppdaterad och omarbetad version.

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som sjuksköterska, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, psykolog, barnmorska eller dietist och ger dig kunskap så att du kan stödja patienter att förändra sina matvanor.

Utbildningens innehåll

Webbutbildningen utgår bland annat från de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder, där ohälsosamma matvanor lyfts fram som en viktig fråga att ta upp med patienterna och är uppdaterad med Livsmedelsverkets senaste kostråd.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är uppdelad i tre delkurser. I varje delkurs finns möjlighet till fördjupning. Dessutom finns olika verktyg som kan användas som stöd för samtal om matvanor. Exempel och mallar finns också tillgängliga för utskrift.
Utbildningen består av:
  • Delkurs 1 – Kostråd
  • Delkurs 2 – Vem bör erbjudas kvalificerat rådgivande samtal? 
  • Delkurs 3 – Samtalet
  • Verktyg för samtalet  
Du kan genomföra utbildningen i din egen takt och gå igenom delkurserna i valfri ordning. Du kan också välja att bara gå igenom en eller två delkurser. Efter genomgången delkurs fyller du i en utvärdering för att sedan kunna hämta ut ett kursbevis. Går du igenom alla delkurser i utbildningen kommer du att få tre kursbevis.

Guide med praktiska förslag för kompetensutveckling

Till webbutbildningen finns en guide som tar upp hur webbutbildningen kan användas som en del i kompetensutvecklingen. I guiden finns även inspirerande exempel och praktiska förslag på utbildningsaktiviteter. Innehållet i guiden har uppdaterats efter de ändringar som har gjorts i webbutbildningen.

Tid för genomförande

Det tar cirka 2,5 timmar att gå igenom alla tre delkurserna. Tid för att göra gruppövningar och ta del av fördjupningar är inte inräknat.

Praktiskt – registrering och inloggning

För att få tillgång till webbutbildningen måste du registrera din e-postadress. Vi skickar ett mejl till den e-postadress du anger. Följ sedan anvisningarna för inloggning i det mejl du får. Du använder sedan samma inloggningsuppgifter om du vill gå in fler gånger på samma webbutbildning eller ta del av Socialstyrelsens övriga webbutbildningar. Webbutbildningen är avgiftsfri.

Kontakt

Om du har frågor om webbutbildningen eller vill lämna synpunkter på upplägget kontakta Socialstyrelsen på webbutbildning@socialstyrelsen.se.​​
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

Introduktionsfilm till webbutbildningen Samtal och råd om bra matvanor.

Om du inte kan se filmen använd en annan webbläsare, som Chrome eller Firefox, istället för Internet Explorer.

​Guide till webbutbildningen Samtal och råd om bra matvanor

Guide med förslag hur webbutbildningen kan användas som en del i kompetensutvecklingen. I guiden finns även inspirerande exempel och praktiska förslag på utbildningsaktiviteter.

 

 Teman