Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kurser & utbildningar Webbutbildning i evidensbaserad praktik

Webbutbildning i evidensbaserad praktik

Webbutbildning i evidensbaserad praktik vänder sig till dig som arbetar inom vård och omsorg som utvecklingsledare, chef eller medarbetare eller har ett politiskt uppdrag. Syftet är att ge dig kunskap om evidensbaserad praktik och de olika momenten som ingår i arbetssättet.

​Evidensbaserad praktik innebär en medveten och systematisk användning av flera kunskapskällor för beslut om insatser:

  • den bästa tillgängliga kunskapen

  • den professionelles expertis

  • berörda personens situation erfarenhet och önskemål.

Webbutbildningen i evidensbaserad praktik vänder sig till dig som arbetar inom vård och omsorg som utvecklingsledare, chef eller medarbetare eller har ett politiskt uppdrag. Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen.

I utbildningen kan du följa en fallbeskrivning som handlar om en ung man med alkoholproblem. Fallbeskrivningen exemplifierar hur du arbetar utifrån de fem stegen i evidensbaserad praktik. Arbetet med evidensbaserad praktik och de fem stegen gäller alla områden inom vård och omsorg. Även om du inte arbetar med missbruk och beroende ska du kunna tillämpa arbetssättet för att utveckla en evidensbaserad praktik på din arbetsplats.

Efter genomförd utbildning har du fått en insikt om vad evidensbaserad praktik innebär och hur du kan arbeta med de fem stegen.

Utbildningen är uppdelad i två delar

Webbutbildningen evidensbaserad praktik består av två delar och tar cirka 1 timme att genomföra. Du behöver inte gå de olika delarna i ordning utan kan, om du så vill, börja med fallbeskrivningen. När du är inne i fallbeskrivningen kan du när som helst gå till de filmade intervjuerna och sedan gå tillbaka till där du var i fallet.
  1. Varför evidensbaserad praktik?
    Här kan du inspireras av filmade intervjuer med personer från olika verksamheter. De pratar om evidensbaserad praktik utifrån olika perspektiv och erfarenheter. Du kan också få svar på frågor om evidensbaserad praktik och de fem stegen.
  2. Öva – fallet Samuel
    I fallbeskrivningen får du följa ett avidentifierat autentiskt ärende, fallet Samuel. Du följer hela arbetsprocessen genom de fem stegen i evidensbaserad praktik. I varje steg får du svarar på olika frågor för att komma vidare i arbetsprocessen. Efter varje steg får du också reflektera över hur du själv arbetar.

Utbildningen länkar till mer information och två praktiska guider

I utbildningen finns länkar till evidensbaserad praktik på Kunskapsguiden där du hittar mer information om de olika momenten som ingår i arbetssättet. Där hittar du också två guiderna Att skapa en grund för evidensbaserad praktik och Att leda evidensbaserad praktik. Guiderna är hjälpmedel för arbetet med att implementera evidensbaserad praktik i den egna verksamheten.

Registrering och systemkrav

Webbutbildningen är avgiftsfri men för att få tillgång till den måste du registrera dig och logga in. Du använder sedan samma inloggningsuppgifter om du vill gå in fler gånger på webbutbildningen eller ta del av Socialstyrelsens övriga webbutbildningar. Du blir registrerad som klar med utbildningen när du har gått igenom alla kapitel. Då finns det möjlighet att skriva ut ett diplom.

Systemkrav

Utbildningen kräver att du är ansluten till internet och att du har Adobe Flash Player version 10 eller senare installerat på datorn. För att kunna lyssna på ljud behöver din dator ha ett ljudkort installerat.

Kontakt

Har du frågor om utbildningen kontakta Socialstyrelsen på webbutbildning@socialstyrelsen.se.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Presentationsfilm om Socialstyrelsens webbutbildning om evidensbaserad praktik.  

 

 Teman