Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Socialstyrelsens handböcker Anmäla oro för barn – Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare

Anmäla oro för barn – Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare

Anmäla oro för barn – Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare är en handbok som kan ge stöd till chefer och anmälare om anmälningar till socialtjänsten vid kännedom eller misstanke om att barn far illa. Handboken är utgiven av Socialstyrelsen.

Alla har ett ansvar för att uppmärksamma barn som far illa. Vissa är skyldiga enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL, att anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. För andra är det en rekommendation som följer av 14 kap. 1 c § SoL.

Handboken Anmäla oro för barn – Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare kan ge stöd till chefer och anmälare om anmälningar till socialtjänsten vid kännedom eller misstanke om att barn far illa (14 kap. 1 och 1 c §§ SoL). Informationen utgår främst ifrån lag, förarbeten, rättsfall och Justitieombudsmannens beslut i ärenden om anmälningar.

Det är misstanken eller kännedomen är grund för anmälan

Barn kan fara illa i många olika situationer och av en eller flera olika orsaker. Oavsett vad barnet befinner sig i för situation är det misstanken eller kännedomen om att barnet far illa som är utgångspunkten för om en anmälan ska eller bör göras till socialnämnden enligt 14 kap. 1 § första stycket och 1 c § SoL. Anmälaren behöver inte sätta sig in i om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd, utan kan utgå från sina egna iakttagelser och sin egen bedömning om ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Anmälaren behöver inte heller ta ställning till orsaken till att barnet far illa, det är socialnämnden som har ansvar att utreda situationen.

Handboken är utgiven av Socialstyrelsen.

Anmäla oro för barn – Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?