Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Socialstyrelsens handböcker Barn och unga som begår brott - Handbok för socialtjänsten

Barn och unga som begår brott - Handbok för socialtjänsten

Barn och unga som begår brott - Handbok för socialtjänsten är utgiven av Socialstyrelsen. Den kompletterar Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2008:30) om handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare.

​Medier framhåller ofta att ungdomsbrottsligheten ökar. Den kriminologiska forskningen visar dock att ungdomsbrottsligheten har minskat sedan mitten av 1990-talet.

Den 1 januari 2007 och den 1 januari 2008 trädde nya regler i kraft som gäller barn och unga som begår brott eller som uppvisar ett normbrytande beteende. Med anledning av detta gav Socialstyrelsen december 2008 ut allmänna råd (SOSFS 2008:30) om handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare. Denna handbok är ett komplement till dessa råd.

Syftet med handboken är att ge vägledning till socialtjänsten i att utreda ärenden och planera insatser för ungdomar som begått brott eller uppvisar ett normbrytande beteende. Syftet är också att stärka ungas rättsäkerhet och att få en nationell enhetlighet i hur man handlägger och bedömer behovet av insatser i dessa ärenden.

Barn och unga som begår brott - Handbok för socialtjänsten på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?