Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Socialstyrelsens handböcker Om barnet behöver ny vårdnadshavare

Om barnet behöver ny vårdnadshavare

Om barnet behöver ny vårdnadshavare ger vägledning vid socialtjänstens utredningar när barn står utan vårdnadshavare eller av andra skäl behöver en ny vårdnadshavare. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Om barnet behöver ny vårdnadshavare är ett komplement till Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens ansvar vid behov av ny vårdnadshavare (SOSFS 2006:20). Kunskapsstödet innehåller vägledning vid socialtjänstens utredningar när barn står utan vårdnadshavare eller av andra skäl behöver en ny vårdnadshavare. I handboken beskrivs också innebörden av att vara särskilt förordnad vårdnadshavare och vilka effekter dessa vårdnadsbeslut får för de inblandade personerna.

Om barnet behöver ny vårdnadshavare bygger på lagstiftning, förarbeten, rättsfall, JO-uttalanden och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Kunskapsstödet ger kunskap om olika begrepp och lagstiftning som gäller vårdnadshavare och barn, handläggning, situationer och processer som tas hänsyn till vid socialtjänstens utredningar.

Om barnet behöver ny vårdnadshavare är utgiven av Socialstyrelsen men finns hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF.

Om barnet behöver ny vårdnadshavare på MFoF:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?