Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Barn och unga – insatser år 2012 – vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Barn och unga – insatser år 2012 – vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Barn och unga – insatser år 2012 innehåller statistik över socialtjänstens insatser för barn och unga år 2012. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Barn och unga – insatser år 2012

​Barn och unga – insatser år 2012 redovisar statistik över socialtjänstens insatser för barn och unga år 2012. Statistiken är en del av Sveriges officiella statistik, SOS. Statistiken innehåller uppgifter om de insatser som är individuellt behovsprövade och som beslutats enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52).

Ett syfte med statistiken är att kontinuerligt ge kunskapsunderlag för uppföljning, styrning och utveckling av verksamheten i förhållande till uppsatta mål.

De insatser socialtjänsten ger till barn och ungdomar utan biståndsbeslut ingår inte i rapporten. Insatser till barn och unga på grund av funktionsnedsättning ingår inte heller.

Barn och unga – insatser år 2012 – vissa insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är utgiven av Socialstyrelsen.

Barn och unga – insatser år 2012, på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?