Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Barn till föräldrar med cancer – hur många berörs och vilka är konsekvenserna i ett livsloppsperspektiv?

Barn till föräldrar med cancer – hur många berörs och vilka är konsekvenserna i ett livsloppsperspektiv?

Barn till föräldrar med cancer – hur många berörs och vilka är konsekvenserna i ett livsloppsperspektiv, är en rapport som belyser vilka konsekvenser en förälders cancersjukdom får för barns skolprestationer, hälsa och social situation. Den är utgiven av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

​Barn till föräldrar med cancer – hur många berörs och vilka är konsekvenserna i ett livsloppsperspektiv, är rapport nr 5 i projektet Barn som anhöriga. Projektet genomförs av CHESS och institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, och Linnéuniversitetet i Kalmar.

Rapportens syfte är att belysa hur vanligt det är att barn upplever att en förälder drabbas av en cancersjukdom, vilka konsekvenser detta har för skolprestationer i årskurs 9 samt för hälsa och social situation för unga vuxna i åldern 18–40 år. Den har gjorts inom ramen för ett regeringsuppdrag.

Rapporten är utgiven av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Barn till föräldrar med cancer – hur många berörs och vilka är konsekvenserna i ett livsloppsperspektiv på Nka:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?