Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Delaktighet för barn och unga i samhällets vård

Delaktighet för barn och unga i samhällets vård

Rapporten Delaktighet för barn och unga i samhällets vård behandlar IVO:s tillsyn över HVB som tar emot barn och unga och SiS-ungdomshem. Under 2014 var fokus för tillsynen av att granska barns och ungas delaktighet i vården och omsorgen på de hem som tar emot dem.

​I rapporten Delaktighet för barn och unga i samhällets vård presenteras Inspektionen för vård och omsorgs, IVO, iakttagelser från 2014 års tillsyn av hem för vård eller boende, HVB, som tar emot barn och unga och de särskilda ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS-ungdomshem.

Fokus för tillsynen har varit barn och ungas delaktighet i vården och omsorgen på de hem som tar emot dem. De ungas delaktighet undersöks utifrån tre olika frågeställningar:

  • Hur IVO bedömer de ungas delaktighet efter genomförda inspektioner.
  • Hur de unga själva bedömer sin delaktighet
  • Hur IVO bedömer att verksamheterna arbetar med delaktighet på en systematisk nivå.

På en övergripande nivå bedömer IVO att de allra flesta hem erbjuder de unga en bra möjlighet till delaktighet under deras vistelse på verksamheten. Resultatet skiljer sig något åt beroende på vilken verksamhetstyp som granskas. IVO bedömer att delaktigheten är något sämre på HVB för ensamkommande jämfört med HVB för barn och unga.

Delaktighet för barn och unga i samhällets vård är utgiven av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Delaktighet för barn och unga i samhällets vård på IVO:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?