Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Medieanvändning och psykisk ohälsa bland tonåringar

Medieanvändning och psykisk ohälsa bland tonåringar

Medieanvändning och psykisk ohälsa bland tonåringar visar att besvär som huvudvärk, sömnsvårigheter och nedstämdhet är vanligare bland tonåringar som tillbringar mycket tid framför datorn eller tv:n. Detta är ett av flera resultat i Folkhälsomyndighetens undersökning Skolbarns hälsovanor.

​Medieanvändning och psykisk ohälsa bland tonåringar visar att besvär som huvudvärk, sömnsvårigheter och nedstämdhet är vanligare bland tonåringar som tillbringar mycket tid framför datorn eller tv:n. Detta är ett av flera resultat i Folkhälsomyndighetens undersökning Skolbarns hälsovanor. Samtidigt pekar en genomgång av forskningen på att medieanvändning kan främja sociala relationer bland unga.

Folkhälsomyndigheten har analyserat resultat från studien Skolbarns hälsovanor, som görs vart fjärde år. Analyserna visar att 13- och 15-åringar som ägnar minst fyra timmar per dag åt tv:n, datorn eller datorspel i större utsträckning anger att de har minst två psykosomatiska besvär i veckan, jämfört med dem som ägnar högst tre timmar per dag åt dessa medier. Psykosomatiska besvär är exempelvis ont i magen eller huvudet, sömnsvårigheter eller nedstämdhet.

Uttryckt i siffror uppgav till exempel 35 procent av pojkarna som dagligen tillbringar fyra timmar eller mer framför datorn minst två psykosomatiska besvär i veckan, jämfört med 23 procent av pojkarna som tillbringar högst tre timmar framför datorn dagligen. Bland flickor är motsvarande siffror 60 procent jämfört med 43 procent.

Utifrån undersökningen går det inte att säga om skärmtiden orsakar den psykiska ohälsan eller om det är så att tonåringar med psykisk ohälsa ägnar mer tid åt datorn. Folkhälsomyndigheten har därför kartlagt den internationella forskningen om ungas medieanvändning och dess samband med psykisk ohälsa respektive sociala relationer. Forskningen om psykisk ohälsa visar olika resultat och det går inte att dra några slutsatser om sambandet. Däremot pekar studier på att medieanvändning kan vara positiv på så vis att den både kan främja nya sociala relationer och stärka kvaliteten på befintliga.

Medieanvändning och psykisk ohälsa bland tonåringar är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Medieanvändning och psykisk ohälsa bland tonåringar på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman

 
 

 Hälsoproblem