Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Skador bland barn i Sverige – olycksfall, övergrepp och avsiktligt självdestruktiva handlingar

Skador bland barn i Sverige – olycksfall, övergrepp och avsiktligt självdestruktiva handlingar

Skador bland barn i Sverige – olycksfall, övergrepp och avsiktligt självdestruktiva handlingar presenterar statistik från åren 2010–2013 över skador bland barn. Uppgifterna delas bland annat upp på orsak till skadan, skadeplatsen och uppkomstsätt. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Skador bland barn i Sverige

​Skador bland barn i Sverige – olycksfall, övergrepp och avsiktligt självdestruktiva handlingar presenterar statistik från åren 2010–2013 över skador bland barn. Den vanligaste orsaken till att barn vårdas på sjukhus är skadehändelser. Om barn under 1 år, med deras speciella spädbarnsproblematik exkluderas, är skador även den vanligaste dödsorsaken bland barn. Bland barn i åldrarna 1−17 år som avlider i Sverige svarar skador och förgiftningar för en tredjedel.

Skadehändelser är vanliga, men färre barn avlider

Trots att skador är en vanlig orsak till att barn avlider har trendkurvan för skador hos barn under lång tid varit avtagande. De senaste 40 åren har antalet barn som avlidit minskat från fler än 400 per år i början på 1970-talet till under 100 de senaste åren.

Fallolyckor är vanligaste skadeorsaken

Få barn avled genom fallolyckor, men det var ändå den vanligaste orsaken till skada bland barn som behandlades på sjukhus. Årligen sökte uppskattningsvis fler än 80 000 barn akutvård på sjukhus, vilket motsvarar 4 procent av Sveriges samtliga barn.

Mer än en tredjedel av de dödliga skadorna är självmord

Under perioden 2010−2013 avled årligen i genomsnitt 28 barn genom självmord, vilket utgjorde nästan 40 procent av samtliga barn som omkom till följd av en skadehändelse. Två tredjedelar av de som tog sitt liv var pojkar.

Antalet barn som vårdats inskrivna på sjukhus till följd av en avsiktligt självdestruktiv handling ökade fram till 2007, efter det minskade antalet bland både flickor och pojkar. År 2013 var dock antalet barn som hade vårdats efter en självskada något högre än 2012. Under perioden 2010−2013 vårdades i genomsnitt 732 barn efter att avsiktligt ha skadat sig själva. Flickorna var i majoritet (80 procent).

Skador bland barn i Sverige – olycksfall, övergrepp och avsiktligt självdestruktiva handlingar är utgiven av Socialstyrelsen.

Skador bland barn i Sverige – olycksfall, övergrepp och avsiktligt självdestruktiva handlingar på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman