Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Statistik om sjukdomar behandlade i sluten vård 2018

Statistik om sjukdomar behandlade i sluten vård 2018

Statistik om sjukdomar behandlade i sluten vård 2018 visar att i åldern 15–44 år är den vanligaste anledningen till sluten vård psykisk sjukdom. För barn 0-4 år är främsta anledningen till inskrivning i sluten vård sjukdomar i andningsorganen. Statistiken är utgiven av Socialstyrelsen.

​Under 2018 ägde ungefär 1 447 000 inskrivningar rum på svenska sjukhus varav sjukdomar stod för cirka 1 105 000 vårdtillfällen, skador och förgiftningar för cirka 142 000 vårdtillfällen och graviditet och förlossningar för cirka 136 000 vårdtillfällen. Totalt slutenvårdades drygt 871 000 patienter.

I gruppen sjukdomar är den vanligaste anledningen till inskrivning på sjukhus hjärt- och kärlsjukdom för män. För kvinnor är det ungefär lika vanligt med hjärt- och kärlsjukdom som symtomdiagnoser (till exempel bröst- eller buksmärtor).

Små barn vårdas oftast för andningsorganens sjukdomar

När vissa perinatala tillstånd (exempelvis sjukdomar som har samband med graviditetslängd och fostertillväxt) har exkluderats är den främsta anledningen till inskrivning i sluten vård sjukdomar i andningsorganen för barn i åldern 0–4 år.

Psykisk sjukdom vanligaste anledningen till vård för män och kvinnor i åldern 15−44 år

I åldern 15–44 år är den vanligaste anledningen till sluten vård psykisk sjukdom. Det är fler män än kvinnor i åldern 15–44 år som vårdas för psykiska sjukdomar, cirka 15 900 män jämfört med 14 200 kvinnor.

Hjärt- och kärlsjukdom vanligaste bland äldre personer

I åldersgrupperna 45–64 år och äldre för män och 65–74 år och äldre för kvinnor är den vanligaste anledningen till sluten vård hjärt- och kärlsjukdom.

Statistik om sjukdomar behandlade i sluten vård 2018 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?