Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Barn som är anhöriga när en förälder avlider

Barn som är anhöriga när en förälder avlider

Barn som är anhöriga när en förälder avlider är en kunskapsöversikt med sammanställd kunskap om verksamma metoder för stöd. Rapporten är utgiven av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

​Den här kunskapsöversikten handlar om stöd till barn när en förälder avlider. Syftet är att systematiskt söka, granska och sammanställa kunskap om verksamma metoder för stöd. Ett syfte är vidare att identifiera fortsatt kunskapsbehov. Översikten har producerats av Nationellt kompetenscentrum för att ge aktuell kunskap till professionella inom hälso- och sjukvård och socialtjänst som möter barn och unga i sin yrkesutövning.

Innehållet i utvärderade interventioner beskrivs relativt ingående för att ge inspiration till utvecklingsarbete. Översikten har främst fokus på effekter av interventioner, men tar även upp konsekvenser för barn som förlorar en förälder, sorgeprocess och betydande riskfaktorer och skyddande faktorer. Sammantaget visar översikten att förhållandevis begränsade insatser kan förebygga att barn utvecklar svårare problem. Utifrån aktuellt kunskapsläge ger översikten stöd för att interventioner till barn vars förälder avlider behöver riktas till både barnet och till barnets kvarlevande förälder eller närmaste omsorgsgivare.

Rapporten är utgiven av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Barn som är anhöriga när en förälder avlider på Nka:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?