Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Barn som är anhöriga till föräldrar med allvarlig fysisk sjukdom eller skada

Barn som är anhöriga till föräldrar med allvarlig fysisk sjukdom eller skada

Barn som är anhöriga till föräldrar med allvarlig fysisk sjukdom eller skada tar upp metoder för att ge information, råd och stöd till barn när deras förälder är fysiskt sjuk. Rapporten är utgiven av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Barn som är anhöriga till föräldrar med allvarlig fysisk sjukdom eller skada är en kunskapsöversikt som tar upp metoder för att ge information, råd och stöd till barn när deras förälder är fysiskt sjuk. Syftet är att den ska vara ett stöd för professionella i hälso- och sjukvård samt socialtjänst som möter barn och ungdomar i sin yrkesutövning. I kunskapsöversikten presenteras de metoder som kunskapsöversikten identifierat, deras vetenskapliga underlag och effekter. Dessutom beskrivs de svårigheter som barn möter när en blir förälder fysiskt allvarligt sjuk.

Rapporten är utgiven av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Barn som är anhöriga till föräldrar med allvarlig fysisk sjukdom eller skada på Nka:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?